UBND tỉnh đã có quyết định về việc cho Công ty CP Cảng Đồng Nai xin thuê đất mặt nước để xây dựng cầu cảng số 3 Cảng Đồng Nai- giai đoạn 1 tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa. Theo đó, UBND tỉnh cho phép Công ty CP Cảng Đồng Nai thuê đất mặt nước sông Đồng Nai với diện tích hơn 2,2 ngàn m2 để xây dựng cầu cảng số 3 Cảng Đồng Nai giai đoạn 1 tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa. Hình thức cho thuê đất là nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 15-10-2043. UBND tỉnh cũng giao Sở TN-MT xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty CP Cảng Đồng Nai.

  Ký hợp đồng cho thuê đất; ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty CP Cảng Đồng Nai theo quy định. Phan Anh

  Nguồn: dongnai.gov.vn

   

   


  Bản đồ

  bản đồ