Tiến tới việc bảo vệ môi trường sống lành mạnh, thành phố Biên Hòa đang tích cực triển khai chương trình phân loại rác tại nguồn đối với cộng đồng dân cư. Qua đó, một trong những nơi thí điểm thực hiện mô hình này là các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố, từ những ý thức nhỏ của người dân cùng với công tác tuyên truyền đẩy mạnh, đến nay việc phân loại rác của các chợ đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Biên Hòa, đến nay chợ Tân Hiệp đã bắt tay tiến hành thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn được gần 1 tháng, theo đó, Ban Quản lý chợ đã mua sắm, trang bị 8 thùng rác, bố trí tại 4 khu vực với mỗi khu vực 2 thùng khác màu để các tiểu thương chủ động phân loại và bỏ rác vào đúng loại thùng quy định. Thùng rác được đội ngũ Ban Quản lý chợ nhập về đạt đúng tiêu chuẩn về màu sắc cũng như kích cỡ theo quy định, với màu vàng dùng đựng rác vô cơ như chai, lọ, thủy tinh và màu xanh lá cây đựng rác hữu cơ như rau, quả, thức ăn thừa. Chợ truyền thống thực hiện phân loại rác tại nguồn.

    Chợ truyền thống hướng dẫn thực hiễn phân loại rác tại nguồn​

    Các thùng rác đều được đặt tại những vị trí dễ nhìn thấy như lối dẫn chính vào chợ, nơi kinh doanh buôn bán sôi động. Rác sau khi phân loại được bỏ đầy thùng đựng sẽ được nhân viên vận chuyển đến bãi tập trung và công ty môi trường đến thu gom, vận chuyển và xử lý. Để có thể thay đổi được ý thức của người dân và tiểu thương trong việc phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định, Ban Quản lý các chợ truyền thống trên địa bàn như chợ bừa bãi ra ao hồ, kênh mương, đường giao thông. Thùy Anh

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ