Tối ngày 29-3, Ủy ban MTTQ phường Hiệp Hòa đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 11 ứng cử viên Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có ông Cao Văn Quang – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Hữu Nguyên – Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Biên Hòa; ông Vũ Văn Nhiệm – Phó trưởng Công an thành phố Long Khánh ứng cử đại biểu HĐND thành phố Long Khánh, 7 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hiệp Hoà và 1 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tân Vạn. ​Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hiệp Hòa đã đọc tóm tắt tiểu sử của 11 người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu góp ý, nhận xét về người ứng cử, cử tri khu phố Nhị Hòa khẳng định, đây là các đồng chí có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia và đóng góp cho các phong trào của địa phương. Các đồng chí là những công dân và đảng viên gương mẫu, giữ mối liên hệ mật thiết với chính quyền địa phương và nhân dân. Hội nghị đã biểu quyết giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp đối với từng người ứng cử. Theo đó, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí tín nhiệm đề cử các đại biểu tham gia ứng cử HĐND các cấp.

  Cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu các ứng cử viên Hội đồng nhân dân các cấp.

  Cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu các ứng cử viên Hội đồng nhân dân các cấp Thay mặt các ứng cử viên phát biểu với cử tri, ông Cao Văn Quang – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh đã trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri, ông khẳng định sẽ nỗ lực, cố gắng tối đa hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, phát huy trách nhiệm nêu gương của người cán bộ đảng viên đóng góp nhiều nhất cho Hội đồng nhân dân, cho sự phát triển tỉnh Đồng Nai và cho hạnh phúc của nhân dân.

  Hồng Mỹ

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ