UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc chuẩn bị khởi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn Nha Trang – Cam Lâm.

    Ảnh minh họa

    Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, UBND TP Cam Ranh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị khởi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn Nha Trang – Cam Lâm (dự kiến vào ngày 18/7/2021) tại vị trí nút giao đường bộ cao tốc với Quốc lộ 27 B, TP Cam Ranh, đảm bảo hiệu quả và an toàn, nhất là trong giai đoạn đang tập trung phòng, chống dịch Covid. Tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị: Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh, Ban Quản lý dự án 85, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh để thống nhất tham mưu giải quyết dứt điểm về vị trí các bãi đổ thải, vật liệu thừa trong quá trình thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn Nha Trang – Cam Lâm và đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo theo yêu cầu đề ra và đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan tham mưu cấp phép 12 mỏ đất (thuộc huyện Diên Khánh và huyện Cam Lâm) đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nguồn: Cổng TTĐT Khánh Hòa. 

     


    Bản đồ

    bản đồ