Thực hiện trồng rừng thay thế trước khi thực hiện dự án ​ ​ Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh, tại kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 11,29 ha rừng trồng, gồm: diện tích có rừng trồng là 4,66 ha, diện tích chưa có rừng trồng là 6,63 ha thuộc khoảnh 5 tiểu khu 108, khoảnh 10 tiểu khu 111 và khoảnh 4 tiểu khu 127 huyện Định Quán do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà quản lý sang mục đích khác để thực hiện dự án thủy điện Phú Tân 2. Vị trí khu đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Quán đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4693/QĐ-UBND ngày 26/12/2017. Phần diện tích 11,29 ha rừng trồng phòng hộ và rừng trồng sản xuất (diện tích có rừng là 4,66 ha, diện tích chưa có rừng là 6,63 ha) trong phạm vi dự án đã được rà soát, điều chỉnh quy hoạch, chuyển ra ngoài 03 loại rừng giai đoạn 2016-2025 theo Quyết định số 3660/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về kết quả điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. hinh1.jpg Khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án tại xã Thanh Sơn huyện Định Quán Theo báo cáo của UBND tỉnh, dự án thủy điện Phú Tân 2 thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Đồng Nai và Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt; dự án được UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư tại văn bản số 2474/QĐ-UBND ngày 17/7/2020, dự án do Công ty cổ phần ANI POWER làm chủ đầu tư, với quy mô công suất 60MW, diện tích thực hiện là 87,66 ha. Dự án thủy điện Phú Tân 2 sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, cung cấp sản lượng điện hòa vào lưới điện quốc gia với tổng sản lượng khoảng 260 triệu kwh mỗi năm, đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định, phục vụ an ninh năng lượng khu vực phía Nam, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường với công suất 60MW tại xã Thanh Sơn, xã Phú Tân và xã Phú Vinh, huyện Định Quán theo Quyết định số 2259/QĐ-BTNMT ngày 16/7/2018 và văn bản số 5645/BTNMT-TCMT ngày 09/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Ông Lại Thế Thông – Trưởng Ban KT-NS HĐND trình bày báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp

  Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã giao UBND tỉnh có trách nhiệm căn cứ quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan để triển khai Dự án thủy điện Phú Tân 2, huyện Định Quán; trồng rừng thay thế, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng theo quy định.

  Nguyễn Bình

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ