Thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện các công trình theo đúng trình tự, thủ tục, các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu; thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị. ​Tính đến ngày 31/5/2021, có 69/84 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong toàn tỉnh đã hoàn thành (trong đó có 57/68 công trình cơ sở vật chất; 12/16 công trình nghiên cứu, sáng tạo, xuất bản); 15/84 công trình còn lại đang được khẩn trương triền khai thực hiện theo kế hoạch đề ra (trong đó có 11/68 công trình cơ sở vật chất; 04/16 công trình nghiên cứu, sáng tạo, xuất bản). Các công trình cơ sở vật chất đều được gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp khi hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… trên địa bàn tỉnh và ở từng địa phương, đơn vị. 

    Cải tạo vỉa hè đường Hà Huy Giáp P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa Nhiều địa phương, đơn vị đã hoàn thành các công trình theo Kế hoạch như huyện Trảng Bom, Định Quán, Nhơn Trạch, Tân Phú, Long Thành, Xuân Lộc, Đảng ủy Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Vãn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Hội LHPN tỉnh…. Đặc biệt, có những đơn vị thực hiện vượt chỉ tiêu đăng ký như Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng 31/15 căn nhà tình thương (vượt 16 căn); trao tặng 223/200 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học và diện gia đình chính sách (vượt 23 suất); Tỉnh đoàn xây dựng 15/10 cây cầu dân sinh (vượt 05 cây), huyện Xuân Lộc thực hiện các đợt dân vận, chăm lo an sinh xã hội đạt 27,57 tỷ/20 tỷ đồng (vượt 7,57 tỷ đồng)… Việc thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, tích cực trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội đảng các cấp cũng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Lê Lài 

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ