Chiều ngày 4/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công. Có phương án tính toán, điều chỉnh phù hợp đối với lương hưu từng thời kỳ Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã bàn thảo tập trung về vấn đề cải cách tiền lương. Theo đó, các ý kiến cho rằng, để có nguồn thực hiện cải cách tiền lương, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tinh giản biên chế, cân đối ngân sách; đồng thời cần đẩy mạnh tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, cần thiết kế thang bảng lương theo vị trí việc làm; song phải bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ… Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cải cách tiền lương là bài toán khó, liên quan đến nhiều đối tượng, nên cần phải cải cách thực sự, chứ không chỉ là việc bù trượt giá. Theo đó, cần phải bám sát các Nghị quyết của Trung ương và Chính phủ như Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết 107/CP của Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cải cách tiền lương phải tiến hành đồng bộ đối với các đối tượng. Bộ Nội vụ cần tiếp tục phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để hoàn thiện xây dựng thang bảng lương; mức lương mới phải được cải thiện so với mức lương cũ với tinh thần cải cách, công bằng, phải xét đến mối quan hệ giữa các đối tượng hưởng lương khác nhau. Về nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, theo Thủ tướng, đây là vấn đề rất quan trọng và sẽ được dành một phần từ phần vượt thu ngân sách Trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt việc giảm biên chế, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại chi NSNN và cải cách đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, cần có nghị định mới thay thế Nghị định 16 về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. “Có phương án tính toán, điều chỉnh phù hợp đối với lương hưu từng thời kỳ, đặc biệt là đối với người về hưu trước năm 1995”- Thủ tướng lưu ý.

    Thủ tướng cũng cho rằng, việc điều chỉnh chính sách ưu đãi đối với người có công rất quan trọng, là chính sách đặc biệt, thể hiện sự tri ân của đất nước, của Đảng và Nhà nước, làm sao để người có công có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Do đó, năm 2020 sẽ tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội và từ năm 2021 thực hiện điều chỉnh theo lộ trình cải cách tiền lương. Để thực hiện cải cách tiền lương hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu tổ chức các hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến các chuyên gia, nhằm đánh giá kỹ tác động và có phương án tối ưu trong khả năng ngân sách. Tác giả bài viết: PV – Báo BHXH

    Nguồn: bhxhdongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ