Bán đất Biên Hòa

  Theo tổng hợp từ Thanh tra Bộ Tài nguyên và môi trường cho hay, từ đầu năm đến nay số lượng đơn thư tố cáo, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai là hơn 1.600 đơn, chiếm 97% tổng đơn thư khiếu nại trên cả nước. Nội dung chủ yếu là do tranh chấp đất đai, gây ô nhiễm môi trường sống,…

  Số lượng đơn thư so với năm 2015có giảm đi song số vụ lại tăng lên

  Số lượng đơn thư so với năm 2015có giảm đi song số vụ lại tăng lên

  30 vụ còn lại do Bộ có trách nhiệm xử lí và đã triển khai xác minh, thẩm tra 24 vụ. Tới đây, Bộ Tài nguyên và môi trường sẽ đẩy mạnh thanh kiểm tra các lĩnh vực môi trường, tài nguyên, đất đai.Trong số các vụ việc khiếu kiện thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và môi trường là 51 vụ. Bộ được chính phủ giao trách nhiệm xử lí. Thời gian vừa qua, Bộ đã thẩm tra và xác minh 15 vụ; hoàn tất kết quả  5 vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ 10 vụ nữa để báo cáo.

  Đặc biệt, các lĩnh vực, khu vực nhiều kiện cáo và có dấu hiệu tiêu cực, phạm pháp thì Bộ sẽ thanh tra đột xuất và xử lí nghiêm sai phạm từ các vụ việc thuộc thẩm quyền.

  Hiện nay, vấn đề môi trường được dư luận quan tâm là các nhà máy xả thải ra sông, biển làm ô nhiễm nặng nề nguồn nước. Do đó, Bộ sẽ triển khai thanh tra phạm vi cả nước về vấn đề này.

  (Theo Vietnam+)

   


  Bản đồ

  bản đồ