Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được một số ý kiến phản ánh của công dân về việc chưa nhận được thẻ Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử trong khi đã thực hiện xong các thủ tục cấp CCCD. Về việc này, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin như sau: Công an tỉnh là đơn vị được Bộ Công an giao thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin cấp CCCD trên địa bàn tỉnh; thông tin sau khi được thu thập sẽ được lọc và truyền về Trung tâm sản xuất, cấp CCCD quốc gia (do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an quản lý) kiểm tra, phê duyệt sản xuất, in thẻ CCCD và chuyển lại Công an tỉnh để cấp cho người dân sử dụng. Ngày 21/6/2021, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an (Cục Cảnh sát QLHC) đã tổ chức họp báo và thông tin: “Do tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành công nghiệp sản xuất chíp điện tử; một số nước rơi vào tình trạng bị khủng hoảng về sản xuất chíp gắn trên thẻ CCCD; trong khi đó Việt Nam phải nhập khẩu chíp từ nước ngoài”; đây là nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất thẻ để trả cho công dân. Bộ Công an đang cố gắng sản xuất, trả thẻ cho người dân trong thời gian sớm nhất.

    Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trả thẻ CCCD cho người dân Đến ngày 01/7/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu nhận hơn 1,53 triệu thông tin cấp CCCD mà Bộ Công an giao; đồng thời đã khắc phục mọi khó khăn, làm việc 24h/7 để lọc và truyền dữ liệu về Cục Cảnh sát QLHC để hoàn thành cấp thẻ CCCD cho người dân; Cục Cảnh sát QLHC đã chuyển Công an tỉnh gần 600 ngàn thẻ CCCD có gắn chíp điện tử, 100% số thẻ CCCD này đã trả cho người dân sử dụng theo quy định. Hiện tại, người dân vẫn có thể sử dụng Chứng minh nhân dân cũ để giao dịch bình thường mà không gặp phải khó khăn gì. Trường hợp khi Chứng minh nhân dân cũ hết hạn hoặc bị mất, hỏng, người dân có thể liên hệ cơ quan Công an nơi mình đã làm thẻ CCCD có gắn chíp điện tử để đăng ký, đề nghị cấp giấy xác nhận trong khi chờ được cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử.

    Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH ​ 

    congan.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ