​Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15/3/2021, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai tổ chức công bố quyết định giải quyết cho học viên tái hòa nhập cộng đồng trước hạn. Tham dự buổi công bố quyết định, có ông Đặng Xuân Hòa – Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; ông Hồ Trí Lịch – Giám đốc Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh đồng Nai; lãnh đạo các phòng ban và cán bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy và đại diện gia đình và 37 học viên được tái hòa nhập cộng đồng trước thời hạn (đợt 2/2021).

    Ông Hồ Trí Lịch – Giám đốc Cơ sở Điều trị nghiện ma túy trao quyết định cho các học viên

     Thực hiện Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 và Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ. Nhằm động viên, tuyên dương những học viên đã có tiến bộ rõ rệt như chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ sở, tích cực lao động, học tập, tham gia các phong trào chung của cơ sở, từ đầu năm đến nay, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh đã đề nghị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc ra quyết định miễn chấp hành thời gian còn lại cho 91 học viên (đợt 1: 54 học viên; đợt 2: 37 học viên). Việc xét miễn, giảm thời gian chấp hành quyết định cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể học viên tại Cơ sở, tích cực lao động, học tập, rèn luyện, cũng như chấp hành tốt nội quy, quy chế của Cơ sở, để sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Hoàng Văn Thưởng 

    Nguồn: sldtbxh.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ