Thủ tục Hành Chính

  Thủ tục Hành Chính

  Lâu nay nhắc đến Bất Động Sản thì người ta không khỏi không nhắc đến thủ tục hành chính, nghĩ đến sự khó khăn và rắc rối. Vì vậy, Sở TN&MT TP.HCM đã công bố công khai 14 thủ tục hành chính về đất đai theo tiêu chuẩn ISO. Theo đó, các doanh nghiệp BĐS sẽ được kiểm soát về hồ sơ của mình ở đâu và chậm  ở khâu nào, ai chịu trách nhiệm.

  Ban Dat Tho Cu Bien Hoa

  14 thủ tục nói trên công bố vào ngày 6/4/2016 bao gồm: Thẩm định nhu cầu dùng đất, điều kiện thuê đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất,  chuyển hình thức sử dụng đất,…

  Thủ tục Hành Chính

  Thủ tục Hành Chính

  Ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc công ty địa ốc Đất Lành đánh giá việc công khai hồ sơ là một mũi tên bắn 3 con nhạn. Thứ nhất, doanh nghiệp sẽ kiểm soát hồ sơ của mình đang ở đâu, ai làm chậm trễ, ai giải quyết.

  Ban Dat Tho Cu Bien Hoa

  Thứ hai, lãnh đạo sở quản lí nhân viên của mình có thực hiện nghiêm túc các quy định đó không. Thứ ba, là doanh nghiệp tránh được nạn cò đất, lừa đảo, hứa làm thủ tục để nhận tiền doanh nghiệp làm mất uy tín của cơ quan nhà nước.

  Thời gian náy các cá nhân hay doanh nghiệp đều vững tin hơn trong việc giải quyết các hồ sơ pháp lí về BĐS nhờ các cải cách của các cơ quan nhà nước về thủ tục hành chính như vấn đề đã nêu và cả việc lập đường dây nóng về chống tham nhũng trong việc cấp sổ đỏ của Bộ TN&MT.

   

                                               ( Theo Pháp luật TP.HCM Online)


  Bản đồ

  bản đồ