Để đánh giá kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020, vừa qua Cụm thi đua 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Thái Bình Dương -Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng cùng lãnh đạo các huyện: Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu và Thống Nhất. Năm 2020, huyện Xuân Lộc là đơn vị Cụm trưởng.

  Toàn cảnh hội nghị

  Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2020, các địa phương thuộc Cụm thi đua số 2 đã chủ động trong công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, đồng thời tích cực trong công tác tham gia các hoạt động chung của Cụm thi đua, từ đó đã tạo động lực cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Các huyện trong Cụm đã tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước tạo động lực mạnh mẽ, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh. Các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội cơ bản hoàn thành và vượt mức so với năm 2019, đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, nhưng các huyện tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý và khai thác tốt các nguồn lực, hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách. Trong đó, có một số huyện có số thu vượt ngân sách cao như: huyện Tân Phú đạt 129% kế hoạch, huyện Cẩm Mỹ đạt 112,88% kế hoạch, huyện Định Quán đạt 126,26% kế hoạch… Năm 2020, 06/06 huyện đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo. Về xây dựng nông thôn mới, các huyện thuộc Cụm tiếp tục xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn nâng cao. Cụ thể huyện Vĩnh Cửu có 07/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Cẩm Mỹ có 05/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Tân Phú có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Xuân Lộc có 09/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 xã kiểu mẫu. 

  Trao Giấy khen của Cụm trưởng Cụm thi đua 2 cho công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các huyện

  Công tác khen thưởng ngày càng được quan tâm và có nhiều chuyển biến, trong năm 2020, lãnh đạo các huyện đã chỉ đạo chặt chẽ trong công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng cho các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp trong các phong trào thi đua. Hồ sơ trình khen thưởng có nhiều tiến bộ, đạt chất lượng hơn so với thời gian trước đây. Cũng tại hội nghị, Cụm trưởng Cụm thi đua đã tặng Giấy khen cho công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước. 

  Trao cờ Thi đua

   Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện đã ký kết giao ước thi đua, phát động thi đua năm 2021 phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. 

  Lãnh đạo các huyện ký kết giao ước thi đua năm 2021

  Kết quả bình xét suy tôn năm 2020, Cụm thi đua 2 đề xuất tặng Bằng khen UBND tỉnh cho 05 huyện thu ngân sách vượt chỉ tiêu gồm có Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú, Vĩnh Cửu và Thống Nhất.

  Hồng Thắm

   Nguồn: snv.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ