​Ngày 10/3/2021, tại Hội trường UBND thành phố Biên Hòa, Cụm thi đua số 1 gồm có 5 đơn vị: huyện Trảng Bom, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thái Bình Dương – Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng cùng lãnh đạo các huyện và thành phố trong cụm. Nghi thức ký kết giao ước thi đua năm 2021.

    Nghi thức ký kết giao ước thi đua năm 2021 Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2020, các địa phương thuộc Cụm thi đua số 1 đã chủ động trong công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, đồng thời tích cực trong công tác tham gia các hoạt động chung của Cụm thi đua, từ đó đã tạo động lực cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Các huyện, thành phố trong Cụm đã tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước tạo động lực mạnh mẽ, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh. Các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội cơ bản hoàn thành và vượt mức so với năm 2019, đặc biệt: Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, nhưng các huyện, thành phố trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý và khai thác tốt các nguồn lực, hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách. Trong đó, có một số huyện có số thu vượt ngân sách cao hơn so dự toán… .Bên cạnh đó, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh đều đạt kế hoạch đề ra. Về công tác tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến có nhiều chuyển biến. Ngay từ đầu năm, các huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020. Kế hoạch đã được các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã cụ thể hóa và triển khai đến các tầng lớp Nhân dân, từ đó có nhiều gương điển hình trong công tác xã hội như hiến đất làm đường; ủng hộ kinh phí xây dựng trường học, đường giao thông nông thôn; công tác giúp đỡ đồng bào miền trung khắc phục khó khăn do bão lụt gây ra….. Công tác khen thưởng ngày càng được quan tâm và có nhiều chuyển biến, trong năm 2020, lãnh đạo các địa phương đã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ trong công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng cho các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp trong các phong trào thi đua. Hồ sơ trình khen thưởng có nhiều tiến bộ, đạt chất lượng hơn so với thời gian trước đây. Cũng tại Hội nghị, các thành viên trong Cụm ký kết giao ước thi đua và bầu Cụm trưởng, Cụm phó cho năm 2021. Tại Hội nghị, Cụm trưởng Cụm thi đua số 01 đã tặng Giấy khen cho các công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước. Thanh Ngân – Ban TĐKT 

    Nguồn: snv.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ