Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” đã được Ban Tổ chức phát động tham gia vào ngày 29/4/2020 tại công văn số 75/BTCCT. Theo đó, công văn đề nghị Văn phòng và các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các hội cấp tỉnh; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Báo Đồng Nai; Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai; UBND, cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các cấp hội các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa; các trường Đại học: Đồng Nai, Lạc Hồng, Nguyễn Huệ, Công nghệ Đồng Nai, Công nghệ Miền Đồng, Lâm nghiệp – Phân hiệu Đồng Nai; Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II; Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI phát động rộng rãi cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động đang công tác, học tập tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp tỉnh, huyện, xã; học sinh, học viên, sinh viên thuộc các trường trung học phổ thông, trường trung cấp, cao đẳng, đại học và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Bộ câu hỏi, Tài liệu tham khảo, Thể lệ cuộc thi… đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Cuộc thi để thuận tiện cho các đối tượng tham gia nghiên cứu, tham khảo. Đồng thời, có giao diện phù hợp cho việc sử dụng trên các điện thoại thông minh phổ biến hiện nay để tạo thuận lợi cho người thi. Cuộc thi chính thức bắt đầu từ ngày 01/5/2020. Để biết rõ về các nội dung tham gia cuộc thi, truy cập tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn. Thời gian và nội dung thi chia thành 05 đợt, cụ thể như sau: Đợt 1: Từ ngày 01/5/2020 đến hết ngày 31/5/2020 với nội dung thi là pháp luật về hình sự, dân sự, giao thông, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Đợt 2: Từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020 với nội dung thi là pháp luật về hình sự, dân sự, giao thông, Biển đảo Việt Nam, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đợt 3: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/7/2020, với nội dung thi là pháp luật về hình sự, dân sự, giao thông, lao động, Luật Bảo hiểm y tế. Đợt 4: Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/8/2020 với nội dung thi là pháp luật về hình sự, dân sự, giao thông, lao động, Luật An ninh mạng. Đợt 5: Từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 18/10/2020, với nội dung thi là pháp luật về hình sự, dân sự, giao thông, lao động, Luật Giáo dục./.​

    TC

    Nguồn: stttt.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ