Đà Nẵng là 1 trên 6 địa phương trong cả nước được lựa chọn để triển khai thí điểm việc thành lập Cơ chế Tạo thuận lợi thương mại cấp địa phương. Việc thí điểm này kỳ vọng sẽ giúp hàng hóa xuất nhập khẩu được thuận lợi hơn, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Việc Đà Nẵng thí điểm triển khai Cơ chế Tạo thuận lợi thương mại cấp địa phương kì vọng sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại xuất nhập khẩu của thành phố Theo Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng, nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại (TFP) do USAID tài trợ, Đà Nẵng được lựa chọn là 1 trong 6 địa phương trong cả nước thực hiện thí điểm việc thành lập Cơ chế Tạo thuận lợi thương mại cấp địa phương. Cơ chế tạo thuận lợi thương mại cấp địa phương được thực hiện nhằm thúc đẩy hợp tác giữa cục Hải quan thành phố và các sở, ban ngành, VCCI Đà Nẵng và các hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thành phố. Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của cơ chế này sẽ được xác định sau khi thành lập. Sở Công Thương thành phố hiện đang nghiên cứu xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết của Cơ chế tạo thuận lợi thương mại tại Đà Nẵng trong một năm, bao gồm các nội dung cụ thể xuất phát từ nhu cầu thực tế của hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Đà Nẵng và đề xuất của địa phương để thúc đẩy hoạt động thương mại xuất nhập khẩu. Sau khi xây dựng kế hoạch, Dự án TFP sẽ xem xét để điều phối và tài trợ thực hiện. Dự kiến sau một năm hoạt động thí điểm, sẽ rút ra kết quả, bài học kinh nghiệm, từ đó chia sẻ, triển khai áp dụng cho các địa phương khác. Theo cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Việt Nam hiện đã trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giơi. Tuy nhiên, những bất cập trong thủ tục thông quan đang cản trở Việt Nam cải thiện sức cạnh tranh thương mại. Kiểm tra chuyên ngành là một phần của thủ tục thông quan hàng hóa do các cơ quan chức năng thực hiện đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Hoạt động này có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành với nhiều thủ tục nên đã trì hoãn đáng kể việc thông quan hàng hóa của doanh nghiệp, gây gia tăng thời gian lưu bãi, chi phí trong sản xuất của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tạo thuận lợi thương mại (TFP) do USAID tài trợ với tổng số vốn đầu tư hơn 22,22 triệu USD, trong đó, vốn ODA không hoàn lại là hơn 21,78 triệu USD (tương đương khoảng 495 tỷ đồng), được thực hiện trong 5 năm với mục tiêu hỗ trợ cac bộ ngành, địa phương áp dụng và triển khai cách tiếp cận quản lý rủi ro tại các cơ quan hải quan và kiểm tra chuyên ngành, từ đó, tăng cường việc thực thi Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); giúp Việt Nam đạt các mục tiêu phát triển, giảm thời gian và gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Dự án TFP đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện và Văn kiện Dự án được Bộ Tài chính (Cơ quan chủ quản) phê duyệt. Trong khuôn khổ dự án, hoạt động phối hợp giữa các cơ quan liên bộ liên quan đến các thủ tục thông quan hàng hóa, bao gồm cả thủ tục kiểm tra chuyên ngành, sẽ được tăng cường nhằm đơn giản hóa, hài hòa hóa và áp dụng cách tiếp cận dựa trên quản lý rủi ro đối với thủ tục hải quan và kiểm tra chuyên ngành. Phát huy được vai trò và năng lực của Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại Quốc gia của Việt Nam (NTFC). Dự án cũng sẽ nâng cao năng lực quản lý rủi ro cho các cán bộ hải quan, thúc đẩy đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp về tạo thuận lợi thương mại và các vấn đề hải quan. Nguồn: Báo công Thương


    Bản đồ

    bản đồ