Hội khuyến học phường Thống Nhất, TP Biên Hoà đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhiệm kỳ qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Hội trong thời gian tới. ​Với 13 Chi hội, Hội khuyến học phường đã đẩy mạnh tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đưa phong trào lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Nhiệm kỳ qua, Hội đã phát triển hơn 1.200 hội viên, nâng tổng số đến nay gần 4.800 hội viên. 7/7 khu phố được công nhận cộng đồng học tập; 7/7 đơn vị đạt đơn vị học tập, hơn 5.100 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình học tập chiếm tỷ lệ 80%. Trong 5 năm qua, toàn phường đã phát động nuôi 776 con heo đất tiết kiệm số tiền gần 500 triệu đồng. Các Chi hội đã vận động mạnh thường quân tặng học bổng cho hơn 2.300 lượt học sinh nghèo vượt khó, tuyên dương học sinh giỏi từng năm học. Các trường học đã khen thưởng các giáo viên, trao học bổng tiếp sức đến trường, hỗ trợ gần 9.800 lượt học sinh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

  Các đại biểu tham dự Đại Hội.

  Các đại biểu tham dự Đại hội Trên tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã đề ra các mục tiêu chỉ tiêu cụ thể trong 5 năm tới và thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 thành viên.

  Nhật Linh

  Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ