Theo Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai, để đảm bảo an toàn cho người dân trong giai đoạn dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, Trung tâm Hành chính công tỉnh khuyến khích cá nhân, tổ chức tăng cường sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả qua đường Bưu chính công ích, qua đó hạn chế việc đi lại, giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp, góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

    Trung tâm Hành chính công tỉnh cũng đề nghị người dân, doanh nghiệp 19 khi đến Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”; đồng thời, cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình: https://www.bluezone.gov.vn. Theo đó, khi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh, người dân, doanh nghiệp sau khi kiểm tra nhiệt độ và khử khuẩn sẽ được bảo vệ hướng dẫn quét mã QR code tại chỗ bằng điện thoại qua một trong những ứng dụng như: Zalo, Ncovi, Bluezone, Vietnam health declaration. Sau khi quét mã, điện thoại sẽ tự động chuyển tới trang khai báo y tế của Bộ Y tế. Hoàn thành khai báo y tế, người dân và doanh nghiệp có thể lên làm các thủ tục hành chính tại các quầy. Trường hợp người dân không có điện thoại hoặc điện thoại không có khả năng quét mã QR code sẽ được bảo vệ hướng dẫn khai báo y tế bằng giấy. Để được hướng dẫn thêm về cách thức thực hiện, người dân có thể liên hệ Tổng đài dịch vụ công 0251-1022 hoặc truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia (tại dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh (congdvc.dongnai.gov.vn). Trang Thư 

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ