BHXH các tỉnh, thành phố cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả hơn với ngành Y tế để đảm bảo việc KCB BHYT cho người dân. Đảm bảo KCB BHYT cho người dân ngày càng tốt hơn “Các BV trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ, ngành, các Sở Y tế, cơ sở KCB tại địa phương cần tiếp tục phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện tốt, đảm bảo việc KCB BHYT cho người dân của chúng ta ngày càng tốt hơn”- Đó là đề nghị của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch Covid-19. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhấn mạnh, BHXH Việt Nam đồng thuận và nhất trí cao với sự chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Y tế. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả hơn với ngành Y tế, góp phần cùng với ngành Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020. Đảm bảo KCB BHYT cho người dân ngày càng tốt hơn Theo Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, tình hình tổ chức KCB BHYT năm 2020 đã xuất hiện nhiều tín hiệu đáng mừng. Hiện nay, hầu hết các địa phương đã hoàn thành công việc theo đúng mốc thời gian quy định tại Nghị định 146. Tính đến 31/12/2019, Hợp đồng KCB BHYT năm 2020 cơ bản đã được ký kết giữa các cơ sở KCB và cơ quan BHXH các cấp. Tuy nhiên, đối với một số các cơ sở KCB còn lại chưa tham gia ký kết Hợp đồng, cơ quan BHXH đang tiếp tục phối hợp với Sở Y tế địa phương để thống nhất được giải pháp khắc phục sớm nhất, giúp đảm bảo quyền lợi của cơ sở KCB, nhân viên y tế và quan trọng nhất là đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT đăng ký KCB tại cơ sở. “Việc cập nhật, đảm bảo đúng cơ sở pháp lý của danh sách người đăng ký hành nghề trên trang Thông tin điện tử của Bộ Y tế và Sở Y tế, theo đúng quy định của Nghị định 146 và quy định của pháp luật về KCB BHYT là cơ sở pháp lý rất quan trọng để đảm bảo các chi phí DVYT cung cấp cho người bệnh được giám định và thanh toán kịp thời”- Phó Tổng Giám đốc nói. Xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020 là quyết toán chi phí KCB năm 2019. Theo Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, BHXH Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2019 theo Quy định mới của Nghị định 146, và đây cũng là năm đầu tiên thực hiện quyết toán chi phí KCB năm 2019 theo quy định của Nghị định 146. “Trong đó có những điểm hết sức mới, thậm chí có thể tạo nên sự lúng túng trong thực hiện của cả cơ sở KCB và cơ quan BHXH. Vì vậy, rất cần sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa cơ sở KCB và cơ quan BHXH”- Phó Tổng Giám đốc lưu ý. Về việc triển khai thực hiện dự toán KCB BHYT năm 2020, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cho rằng, rất cần sự chủ động, điều tiết của Bộ Y tế, sự phối hợp giữa BHXH Việt Nam cũng như của các cơ sở KCB để quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ, thông báo đến các cơ sở KCB đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, với tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam đang tích cực triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, sẵn sàng để cùng ngành Y tế phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố ứng đầy đủ nguồn kinh phí KCB của quý I/2020. Gần đây nhất, BHXH Việt Nam cũng đã có văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thống nhất với ngành Y tế về vấn đề trong quy định cần bổ sung nguồn kinh phí đặc thù cho việc chống dịch”- Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cho biết. Tác giả bài viết: L.A – Báo BHXH

    Nguồn: bhxhdongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ