Ngày 14/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 9504/UBND-THNC về việc Đảm bảo phương án vận hành các khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại các phường, xã. 

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ