Chiều ngày 02/4/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 34-KL/TU ngày 07/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án “Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh”. 

  Đồng chí Võ Thị Xuân Đào (thứ tư từ trái sang) – Bí thư Đảng ủy nhận Giấy khen của BTV Đảng ủy khối khen thưởng tập thể Đảng bộ Sở Tư pháp

   Tại Hội nghị, Đảng bộ Sở Tư pháp được Ban Thường vụ tặng Giấy khen về thành thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 34-KL/TU ngày 07/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án “Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh” đối với tập thể Đảng bộ và 02 cá nhân là đồng chí Võ Thị Xuân Đào – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Phan Quang Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. 

  Đồng chí Võ Thị Xuân Đào và đồng chí Phan Quang Tuấn (thứ 3, 4 từ trái sang) nhận Giấy khen của BTV Đảng ủy Khối về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

  Đảng bộ Sở Tư pháp là một trong những Đảng bộ cơ sở được đánh giá cao về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc duy trì hiệu quả việc học tập chuyên đề hàng tháng và mô hình Hội thi tìm hiểu và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm bằng hình thức sân khấu hóa. Thời gian qua, Đảng ủy Sở Tư pháp đã chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân, đơn vị. Kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kết quả công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Sở Tư pháp, có sự chuyển biến rõ nét từ những kết quả của các lĩnh vực cũng như công tác chung. Từ năm 2016 đến nay, Sở Tư pháp có 04 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 năm hoàn thành tốt, được tặng thưởng Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ năm 2019. Trong 05 năm liền từ 2016 đến 2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đều được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 03 năm (2018, 2019, 2020) được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ Sở Tư pháp được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Với sự khen thưởng và ghi nhận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tạo động lực cho tập thể Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.​

  Đồng Hoa

  Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ