Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 10/5/2021 của Đảng uỷ Bộ GTVT về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 29/6/2021 Đảng uỷ Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 về Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT và Đảng ủy Cục HKVN trao tặng Giấy khen và tặng hoa cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Khối các cơ quan TW.

    Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, các cấp ủy, chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chi bộ, xác định đó là một trong những biện pháp để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chế độ, nền nếp, chất lượng chi bộ và đảng viên được nâng lên rõ rệt và có nhiều chuyển biến tích cực; giải quyết kịp thời những nguyện vọng, kiến nghị của đảng viên và các vấn đề tư tưởng, bức xúc nổi cộm thông qua sinh hoạt chi bộ. Phát huy những kết quả đạt, được trong thời gian tới Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ chi bộ triển khai tốt các nội dung của Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK. Khắc phục những hạn chế, coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, tạo không khí đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn trong sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải đã đánh giá cao công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng uỷ Cục HKVN. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh những giải pháp và nhiệm vụ mà Đảng uỷ Cục HKVN trong thời gian tới cần phải đặc biệt quan tâm, chú trọng trong việc chỉ đạo, triển khai nâng cao chất lượng chi bộ. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề. Nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền trong việc thực hiện Nghị quyết. Tại Hội nghị này Đảng ủy Cục HKVN đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 02 cá nhân và đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam. Nguồn: mt.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ