Thực hiện Chương trình làm việc năm 2021, chiều ngày 07/01/2021, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Thị Xuân Đào – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Tư pháp, các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Văn Giới – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Hội nghị cũng đã thống nhất biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị và Đoàn Thư ký. 

  Đ/c Võ Thị Xuân Đào – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Tư pháp

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, báo cáo kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2020, dự thảo Nghị quyết về phương hướng, giải pháp nhiệm vụ công tác Đảng năm 2021, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, định hướng giai đoạn 2021-2025 theo các dự thảo được trình bày tại Hội nghị. 

   

  Các đảng viên biểu quyết dự thảo Nghị quyết

  Năm 2020, Đảng ủy Sở Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; triển khai đồng bộ các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ chung toàn Ngành Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020 theo Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh về chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đảng viên ngành Tư pháp xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên Ngành Tư pháp xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Giới – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã có những biểu dương, khen ngợi những kết quả mà Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ đạo, định hướng một số nội dung mà Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như sau: – Đảng bộ Sở cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ các nhiệm vụ, giải pháp và các mặt công tác trọng tâm như sau: cần bám sát chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Tỉnh ủy; nhiệm vụ, chính trị của Ngành Tư pháp, nâng cao vai trò tham mưu, đề xuất; đồng thời, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị; thường xuyên củng cố lực lượng tự vệ, chú trọng công tác bảo mật, đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình, các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. – Quan tâm triển khai, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời thông tin về tình hình chính trị-xã hội, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trước những vấn đề mang tính thời sự. Tiếp tục lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, trọng tâm và triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2021. Học tập và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI của tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. – Tiếp tục lãnh đạo và sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm phê bình, tự phê bình của tập thể và cá nhân, các đồng chí trong cấp ủy và cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ theo Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. – Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và phát triển Đảng, quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên. – Lãnh đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát một cách toàn diện các mặt công tác, chú trọng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong kế hoạch, cương lĩnh chính trị, điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết của Đảng bộ Sở. – Giải quyết kịp thời đơn thư và những vụ việc, những vấn đề nổi cộm, xử lý nghiêm minh mọi trường hợp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.

  Đoàn Chủ tịch chụp hình lưu niệm với đồng chí Trần Văn Giới- Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

  Hồng Phước

  Nguồn: stp.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ