Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối nhân dân Đồng Nai nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động phục vụ công tác bầu cử với nhiều hình thức phong phú và phù hợp 4-5-2021 

    ​Ngành thực hiện 1.995 m2 pano cố định, 1080 m2 pano, 1.200 băng rôn, 15.000 tờ bướm,18.340 tờ tranh cổ động, áp phích, 10.000 đĩa CD,150 buổi xe chạy tuyên truyền cổ động,1.600 cờ Tổ quốc và cờ nội dung. Tổ chức Hội thi truyền viên cơ sở giỏi, xây dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc, trưng bày, triển lãm và hướng dẫn trưng bày sách, báo, tạp chí; Sưu tầm tài liệu, hình ảnh, hiện vật và tổ chức triển lãm chuyên đề và tổ chức các giải thi đấu thể thao chào mừng và tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 4-5-2021 

     Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa với nhiều hoạt động như tuyên truyền, cổ động trực quan trên băng rôn, pano, áp phích, bẳng điện tử; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thông tin lưu động về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử phục vụ nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và các khu công nghiệp ở địa phương. Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân hiểu rõ về vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND các cấp; hiểu biết được quyền và trách nhiệm của công dân khi tham gia bầu cử; nắm bắt được các quy định, quy trình, thời gian triển khai công tác bầu cử để tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn được những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Bình An

    Nguồn: svhttdl.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ