Ngày 12/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Tờ trình số 9379/TTr-UBND về việc Đề nghị thiết lập các vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

    Đề nghị thiết lập các vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19. Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ