Ngày 28/6/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa Ban hành Tờ trình số 8543/TTr-UBND về việc Đề nghị thiết lập vùng cách ly Y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa ​(Đính kèm file) Xem tại đây: QĐ 8543 (UBND TP Covid-19).pdfQĐ 8543 (UBND TP Covid-19).pdf Ông Nguyễn Hữu Nguyên-Chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã chủ trì cuộc họp 

    Ông Nguyễn Hữu Nguyên- Chủ tịch UBND TP Biên Hòa chủ trì cuộc họp .

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ