Vừa qua, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về phát triển du lịch Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  Thành phố Điện Biên Phủ (Ảnh: Internet) Theo đó, Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát tạo đột phá, phát triển toàn diện cả về phạm vi, quy mô, tính chất để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung du miền núi phía Bắc vào năm 2025, trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế gắn với bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, di tích lịch sử, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia. Nghị quyết xác định các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, bao gồm: Nâng tỷ trọng giá trị gia tăng các ngành dịch vụ du lịch chiếm khoảng 10% GRDP của tỉnh; số ngày lưu trú trung bình của khách du lịch tại Điện Biên từ 3 ngày trở lên; tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân đạt 15%/năm và tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân 15%/năm. Đến năm 2030: Nâng tỷ trọng giá trị gia tăng các ngành dịch vụ du lịch chiếm khoảng 10% GRDP của tỉnh; tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân đạt 15%/năm và tổng thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân trên 14%/năm. Điện Biên sẽ tập trung phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, hoàn thành dự án đầu tư xây dựng sân bay Điện Biên Phủ, các tuyến giao thông kết nối vùng và khu vực. Về hạ tầng khách sạn, cơ sở lưu trú du, tỉnh ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế tham gia đầu tư, phấn đấu đến năm 2025 kêu gọi xây dựng và đưa vào vận hành ít nhất 2 khách sạn cao cấp, 2 khu nghỉ dưỡng cao cấp, đến năm 2030 có thêm 2 khách sạn cao cấp đi vào hoạt động; đồng thời ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, các hộ kinh doanh đầu tư xây dựng các khách sạn, nhà nghỉ ở phân khúc trung bình và bình dân.

  Điện Biên mùa hoa ban (Ảnh: dienbien.gov.vn) Bên cạnh đó, Điện Biên cũng sẽ thu hút đầu tư xây dựng một số khu vui chơi giải trí đa chức năng tại các phân khu khu đô thị thành phố Điện Biên Phủ mở rộng, đề xuất lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khu biểu diễn thực cảnh chiến trường Điện Biên Phủ, vườn thú safari. Về sản phẩm du lịch, tỉnh chú trọng vào các sản phẩm trọng điểm như: du lịch lịch sử tâm linh; du lịch văn hóa sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe… Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết đặt ra các giải pháp: (1) Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch; (2) Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch; (3) Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; (4) Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng phát triển du lịch; (5) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; (6) Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; (7) Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2016 – 2020, Điện Biên đã đón 3 triệu lượt khách du lịch, tăng 52% so với giai đoạn 2011 – 2015. Tổng thu từ khách du lịch đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 133% so với giai đoạn 2011 – 2015; giá trị gia tăng các ngành dịch vụ du lịch chiếm 5,78% trong GRDP của tỉnh. Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 215 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch với 2.954 buồng/5.139 giường và 11 bản văn hóa có khả năng đón tiếp, phục vụ khách du lịch; 04 homestay, 16 điểm vui chơi, giải trí có khả năng phục vụ cùng lúc 83.000 lượt khách; có trên 120 nhà hàng có quy mô phục vụ cùng lúc từ 100 đến 1.300 khách. Hoạt động du lịch đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; đồng thời giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Trung tâm Thông tin du lịch 

  Nguồn: mtourism.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ