Sáng nay (18-4), tại Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, Phó giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ái Liên chủ trì buổi diễn tập phần mềm thực hiện công tác bầu cử lần thứ nhất. Chương trình diễn tập được thực hiện trực tuyến từ UBBC tỉnh đến 11/11 UBBC cấp huyện và 170/170 UBBC cấp xã trên địa bàn. Cán bộ CNTT tại UBBC tỉnh nhận điện thoại từ cơ sở để nhập dữ liệu.

    Cán bộ CNTT tại UBBC tỉnh theo dõi tiếp độ bầu cử tại 11 UBBC cấp huyện và 170 UBBC cấp xã trên địa bàn

     Theo đó, sau phần khai mạc, từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ sáng, 100% các điểm diễn tập từ cấp xã đến cấp huyện báo cáo về UBBC tỉnh tiến độ thực hiện triển khai phần mềm diễn tập. Từ 9 giờ đến 12 giờ, các điểm bầu cử thực hành thao tác nhập kết quả kiểm phiếu và xuất báo cáo kết quả bầu cử. Theo bà Trần Thị Ái Liên, Phó giám đốc Sở Nội vụ chủ trì buổi diễn tập sáng nay, trước buổi diễn tập lần thứ nhất, hệ thống hạ tầng từ UBBC tỉnh đến UBBC cấp xã được kiểm tra, đảm bảo theo kế hoạch số 71 và hướng dẫn số 130 của UBBC tỉnh. Công chức công nghệ thông tin từ cấp tỉnh đến cấp xã chịu trách nhiệm nhập đầy đủ thông tin chính thức của thành viên UBBC, Ban bầu cử, Tổ bầu cử (căn cứ trên các quyết định thành lập tổ chức phụ trách bầu cử) vào phần mềm; dữ liệu này sẽ được giữ nguyên trên hệ thống cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử. Riêng thông tin của người ứng nhập vào phần mềm diễn tập là thông tin giả lập và sẽ nhập chính thức sau ngày 9-5 (ngày tổng diễn tập cuối cùng trước khi bầu cử chính thức). Sau khi kết thúc diễn tập, UBBC cấp huyện sẽ báo cáo tình hình diễn tập tại địa phương; trong đó nêu rõ các trường hợp xuất hiện lỗi và những khó khăn trong quá trình diễn tập phần mềm bầu cử, tổng hợp gửi thông tin về Sở Nội vụ để báo cáo với UBBC tỉnh. Theo báo cáo của UBBC tỉnh, tính hết đến ngày 16-4-2021, toàn tỉnh có trên 2,2 triệu cử tri dự kiến. Trong đó, có 280.563 cử tri tạm trú, còn lại thường trú. Số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội là 2.245.954 người; bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 2.245.940 người; bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 2.242.851 người và 2.144.240 người đi bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn là 4 đơn vị; bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 27 đơn vị; cấp huyện là 95 đơn vị và 1.157 đơn vị cấp xã với tổng số 1.492 tổ bầu cử trong toàn tỉnh. Nguyệt Hà

    Nguồn: snv.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ