TTĐT – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-NHNN (Thông tư 03) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

    Một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.Biên Hòa. Thông tư này đảm bảo mục tiêu hỗ trợ đúng đối tượng, không để lợi dụng chính sách trục lợi, gây rủi ro cho hệ thống các TCTD theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài chính. Thông tư 03 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17-5-2021. Theo đó, Thông tư 03 tiếp tục tạo điều kiện, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua dịch Covid-19, thông qua việc mở rộng phạm vi số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ (theo hướng điều chỉnh kéo dài một số mốc thời gian so với Thông tư số 01/2020/TT-NHNN), bổ sung thêm các điều kiện cho phép các TCTD tái cơ cấu các khoản nợ còn lại đến hạn… Tại Đồng Nai, nhằm hỗ trợ khắc phục tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19, đầu tháng 3 vừa qua, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đã có văn bản số 327/ĐNA-TH yêu cầu giám đốc các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định… Vi Quân 

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ