Sáng ngày 28/4 đoàn khảo sát của Ban tổ chức TW do đồng chí Mai Văn Chính – UVBCHTW Đảng, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Biên Hòa về thực hiện quy định số 29 – QĐ/TW của BCHTW và hướng dẫn số 01- HD/TW của Ban bí thư. Dự và làm việc cùng với đoàn có đồng chí Hồ Thanh Sơn – PBT thường trực Tỉnh ủy. ​Báo cáo của Thành ủy Biên Hòa cho thấy thời gian qua các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Việc quán triệt Quy định 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành và Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Bí thư tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động cho các tổ chức đảng, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nghiệp vụ làm công tác Đảng từ cấp thành phố đến chi bộ nắm vững và thực hiện thống nhất, có hiệu quả về thi hành Điều lệ Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tại buổi làm việc các đại biểu cùng nhau thảo luận làm rõ thêm xoay quanh 08 nhóm vấn đề chính gồm: cho miễn sinh hoạt Đảng đối với Đảng viên thất lạc; công tác chuyển sinh hoạt Đảng đối với cán bộ nghỉ hưu về sinh hoạt tại chi bộ khu phố chậm cần có quy định thời gian cụ thể; việc thành lập chi Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ phường vẫn còn bất cập vì Đảng bộ bộ phận có thẩm quyền hạn chế không triệu tập được Đảng viên đi họp, khó khen trong bình xét Đảng viên cuối năm; công tác quản lý Đảng viên có hộ khẩu tại địa phương nhưng không thường trú sẽ rất khó trong khâu quản lý Đảng viên… UVTW Đảng, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương làm việc với Thành ủy Biên Hòa.

    UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thành ủy Biên Hòa Thay mặt đoàn khảo sát phó Trưởng ban tổ chức TW Mai Văn Chính đánh giá cao những kết quả mà Thành ủy Biên Hòa trong thực hiện quy định số 29- QĐ/TW của Ban chấp hành TW và hướng dẫn 01-HD/TW của Ban bí thư về thi hành điều lệ Đảng tiếp tục kết hợp, phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những tồn tại, tăng cường nghiên cứu, học tập cương lĩnh, điều lệ Đảng trong mỗi Đảng viên, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; đoàn kết xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đồng thời cụ thể hóa nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đông Giang​ 

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ