Thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, trong tháng 5-2021, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động trong các khu công nghiệp của tỉnh có hàng hóa tiêu thụ nội địa đạt hơn 534,3 triệu USD, tăng 25% (khoảng 107,2 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2020.

    Như vậy, 5 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có doanh thu ở thị trường nội địa trên 3,24 tỷ USD tăng 15% so với cùng thời điểm năm trước. Từ đầu năm đến nay, doanh thu của các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp của Đồng Nai tăng cả ở thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Riêng doanh thu ở thị trường nội địa chiếm khoảng 36% trong tổng doanh thu. Hiện trong các khu công nghiệp của tỉnh có gần 1,2 ngàn doanh nghiệp FDI đang hoạt động. Vi Quân 

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ