Đó là chủ đề của Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2020 mới được Tổ chức Sở hữu trí tuệ giới (WIPO) đưa ra.

    Hình minh họa (nguồn: internet)

    Ngày sở hữu trí tuệ thế giới thế giới 2020 đặt đổi mới sáng tạo và các quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ đổi mới sáng tạo là trung tâm của những nỗ lực tạo ra một tương lai xanh.. Chủ đề Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 2020 cũng tôn vinh các nhà sáng chế và sáng tạo truyền cảm hứng trên khắp thế giới. Đó là những người đang làm các công việc nhằm tạo ra sự thay thế sạch hơn cho các công nghệ dựa trên nhiên liệu hóa thạch, các hệ thống kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thực phẩm hiệu quả và bền vững hơn. Trong năm nay, WIPO cũng sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm phát triển một hệ thống sở hữu trí tuệ cân bằng và mạnh mẽ có thể thúc đẩy sự xuất hiện của một nền kinh tế xanh cùng cộng sinh với các hệ thống hỗ trợ sự sống của Trái đất. Đồng thời WIPO cũng sẽ ưu tiên xem xét cách thức mà hệ thống bảo hộ bằng độc quyền sáng chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển và phổ biến các công nghệ thân thiện với môi trường. WIPO cam kết năm 2020 sẽ là năm định hướng cho các sáng tạo xanh thân thiện với môi trường để định hình cho một tương lai xanh của chúng ta mai sau. P.Hương. Nguồn: dost-dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ