Theo Cục Thuế Đồng Nai, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và công tác quản lý thuế, cơ quan thuế xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ là nhiệm vụ quan trọng và là giải pháp hiệu quả giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt, tận dụng các cơ hội từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Chính phủ để vượt qua giai đoạn khó khăn. Theo hướng này, trong quý I vừa qua, cơ quan thuế đã phối hợp thực hiện 13 kỳ trong chuyên mục về thuế trên báo Đồng Nai; kết hợp với đài phát thanh địa phương tuyên truyền 518 bản tin về chính sách thuế; công khai thông tin văn bản, trả lời vướng mắc trên Website, Zalo của Cục Thuế. Ngoài ra, đã hỗ trợ, hướng dẫn qua điện thoại 3.097 lượt, hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan thuế 2.293 lượt, hướng dẫn bằng văn bản 158 lượt người nộp thuế.

    Phân tích về kết quả trên, lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai cho biết, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy; UBND tỉnh và Huyện ủy; UBND các huyện cùng với sự quyết tâm của tập thể cán bộ công chức thuế, đặc biệt là các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn, cùng với đó thông qua việc ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ đã giúp người nộp thuế kịp thời nắm vững chính sách, thủ tục thuế để thực hiện tốt nghĩa vụ đối với NSNN. Để khắc phục những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN quý II và cả năm 2021, Cục Thuế Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên báo, đài, thông tin đại chúng của tỉnh. Đồng thời duy trì hình thức tuyên truyền trên website, Zalo của Cục Thuế; trang thông tin điện tử ngành thuế để cập nhật các chính sách mới và giải quyết kịp thời các vướng mắc. Ngoài ra, để công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngày càng tốt hơn, Cục Thuế Đồng Nai kiến nghị Tổng cục Thuế thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền; mở các lớp tập huấn tuyên truyền viên chuyên sâu, khuyến khích cán bộ làm công tác tuyên truyền học tập, nghiên cứu pháp luật; tăng cường phát hành cẩm nang, hoặc tờ rơi có nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu giúp người nộp thuế dễ nắm bắt hơn.

    Đức Mỹ – TCT online TCT Online

    Nguồn: dongnai.gdt.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ