Trải qua 46 năm, xây dựng và phát triển, Đồng Nai đã trở thành tỉnh nằm trong TOP đầu của cả nước về phát triển kinh tế. Đời sống của người dân trên địa bàn được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. 12.5-H1 Đồng Nai trong TOP đầu về phát triển kinh tế

    Sản xuất quần áo xuất khẩu tại Tổng công ty may Đồng Nai Đích đến của tỉnh trong tương lai sẽ trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại nên nhiều năm qua, Đồng Nai đã phấn đấu luôn nằm trong TOP 5 các tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp, xuất khẩu, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách nhà nước, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)… Tập trung phát triển công nghiệp Từ hơn 40 năm trước, tỉnh đã xác định muốn trở thành một trong những nơi phát triển kinh tế hàng đầu của Việt Nam thì phải phát triển công nghiệp. Vì công nghiệp phát triển sẽ tăng hiệu quả sử dụng đất đai trên cùng một diện tích, tạo thêm nhiều việc làm với thu nhập ổn định cho người dân trong và ngoài tỉnh, thu ngân sách tăng cao. Kiên định với mục tiêu đã chọn, trong những năm qua, Đồng Nai đã xây dựng nhiều khu công nghiệp, thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài. Đến nay, tỉnh đã có 32 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có 31 khu đang hoạt động. Ông Phạm Văn Cường, Phó trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết: “Các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút được nhiều dự án có vốn đầu tư trong nước, FDI. Trong đó gồm 1.363 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 27 tỷ USD, 522 dự án trong nước có tổng nguồn vốn 2,91 tỷ USD. Từ hơn 10 năm trước, tỉnh đã thu hút đầu tư có chọn lọc nên các dự án được cấp phép đầu tư đều có công nghệ hiện đại. Nhiều công ty đầu tư từ những giai đoạn trước cũng từng bước chuyển đổi công nghệ để tăng năng suất, chất lượng”. Những năm qua, tăng trưởng sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt trên 8%/năm (riêng năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 chỉ tăng 6,2%). Tuy nhiên, cả giai đoạn 2016-2020, sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn giữ mức tăng 8,2%. Giá trị ngành công nghiệp của tỉnh đến cuối năm 2020, đạt 709 ngàn tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng Những năm qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh dịch chuyển đúng hướng, tăng lĩnh vực công nghiệp- xây dựng, dịch vụ và giảm nông lâm nghiệp- thủy sản. Hiện công nghiệp- xây dựng của tỉnh chiếm 61,72%, dịch vụ 29,98% và nông lâm- thủy sản 8,3%. Công nghiệp phát triển góp phần đảm bảo GRDP của tỉnh luôn giữ mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đến cuối năm 2020 gần 5 ngàn USD. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh: “Đồng Nai là địa bàn có quá trình hội nhập, phát triển công nghiệp sớm và mạnh ở khu vực Đông Nam bộ và luôn là địa phương nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, chủ yếu là thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 600 ngàn lao động của Đồng Nai và các tỉnh thành trong cả nước với thu nhập ổn định”. Đồng Nai được xem là một trong những nôi về phát triển công nghiệp của cả nước, trở thành trung tâm cung ứng sản phẩm công nghiệp lớn tại Việt Nam. Đồng Nai còn là một trong 5 tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước và nhiều năm nay tỉnh luôn xuất siêu, góp phần rất lớn cho phát triển công nghiệp, xuất khẩu của Việt Nam. Vi Quân

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ