Trên các tỉnh có 61.633 hộ dân đăng ký tham gia thực hiện, trong đó có 28.590 hộ dân thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn theo đúng hướng dẫn, tỷ lệ đạt 73%. To implement the type of the rắn sinh hoạt tại nguồn có hiệu quả, hệ thống tài nguyên và môi trường hướng dẫn các tổ chức địa phương triển khai thực hiện phân loại chất rắn sinh hoạt tại 171 phường xã, thị trấn. Trong đó, duy trì thực hiện tại 67 xã, phường, 106 trường từ mầm non đến THPT và 03 chợ: kết quả có 61.633 hộ dân đăng ký tham gia thực hiện, trong đó có 28.590 hộ dân thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn theo đúng hướng dẫn, tỷ lệ đạt 73%; CTR tổng khối lượng sinh hoạt phân loại được gom và xử lý là 304 tấn / ngày (đạt 16,58% so với CTR khối lượng sinh hoạt phát trên địa bàn tỉnh là 1.833 tấn / ngày). In which, khối chất lượng được thực hiện phân loại theo từng nhóm chất như sau: 65% là CTR thực phẩm (chủ cơ sở) sử dụng phân bón sản xuất; 15% là CTR tái chế, 20% là CTR thường được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hoặc thiêu hủy. Build the plan to build of the recovery of the nguy hại tại các địa phương; in that 04 district to out of the thu hồi CTNH in sinh hoạt tại 30/171 xã phường (thành phố Long Khánh, Xuân Lộc, Thống Nhất và Vĩnh Cửu). Ngoài ra, trên bàn toàn tỉnh có khoảng 1.272 ổ thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Khối lượng bao gói thuốc BVTV sau khi sử dụng đã được gom lại từ đầu năm 2017 đến nay là 145.736,5 kg. Số lượng đã được xử lý: 140.960,5 kg. Hình thức xử lý tiêu hủy hiện nay tại địa phương: dùng tại các lò nướng chuyên dụng của các đơn vị được cấp phép xử lý chất thải nguy hại (Sonadezi Công ty Cổ phần Dịch vụ, Công ty TNHH Cù Lao Xanh, Công ty TNHH MTV TM Môi trường Thiên Phước, Công ty TNHH Tài Tiến, Công ty TNHH TM DV Phúc Thiên Long, Công ty CP môi trường Thiên Thanh, Công ty TNHH Thanh Tùng 2, Công ty TNHH Tân Phát Tài). Thực hiện các hoạt động tuyên truyền bao gồm tờ rơi, áp phích, sổ tay và video clip hướng dẫn phân loại chất rắn rắn sinh hoạt tại nguồn; tổ chức các lớp huấn luyện về phân loại chất rắn sinh hoạt tại nguồn cho các đối tượng là học sinh, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính – xã hội, quản lý cấp xã, huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được là thực hiện phân loại chất rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh còn nhiều tồn tại và khó khăn như sau: – Người dân đã nhận thức được lợi ích của CTR loại sinh hoạt tại nguồn, tuy nhiên ý thức và hành động của người dân đối với hoạt động này không cao, is not create an pas in the action vi do real analysis Loại CTR sinh hoạt tại nguồn diện tích lưu trữ trước khi thu gom, mất phân loại thời gian, tự trang bị dụng cụ lưu trữ 02 loại CTR phân loại; is no tin tưởng với việc thu gom CTR sinh hoạt sau phân loại hoạt động và hiệu quả của công việc xử lý sau phân loại rác thải không được truyền bằng hình ảnh thực tế tại các khu xử lý. – Hoạt động thu gom CTRSH sau phân loại vẫn chưa thực hiện được tốt nhất và triệt để, các đơn vị thu không nhiệt tình tham gia thu gom CTR sau phân loại do phát sinh thêm kinh phí về trang bị phương tiện, tự nhiên , nhân công. – Đồng khai thác địa phương chưa triển khai, chuẩn hóa thiết bị trang, phương tiện, hạ tầng kỹ thuật trong quá trình lưu trữ, chuyển giao, trung chuyển, vận chuyển và xử lý CTR. – Hiệu lực của hệ thống xử lý vi phạm chính về phân loại và xả chất thải hoạt động chưa thực hiện được. – Kinh phí duy trì cho phân tích hoạt động loại CTR sinh hoạt tại nguồn của các huyện, thành phố còn hạn chế. – Các huyện thành phố không thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện loại chất rắn rắn sinh hoạt tại nguồn, chỉ dừng ở mức độ khai triển bằng văn bản.

    Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ