Ngày 15/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản báo cáo danh sách xe ô tô tải đông lạnh, bảo ôn hiện có trên toàn quốc.

    Một xe tải đông lạnh.

    Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về việc báo cáo danh sách xe ô tô tải đông lạnh, bảo ôn để phục vụ cho công tác vận chuyển vacxin phòng chống COVID-19, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thống kê số lượng xe đông lạnh, bảo ôn hiện có trên toàn quốc theo từng địa phương. Để thuận tiện cho việc liên hệ, điều động các phương tiện vận tải đông lạnh phục vụ cho công tác vận chuyển vacxin phòng chống Covid-19 của các cơ quan liên quan, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã xây dựng danh sách chi tiết từng xe với các thông tin cụ thể về chủ xe, địa chỉ của chủ xe, trọng tải, mác xe, năm sản xuất và công bố trên trang web của Tồng cục theo địa chỉ https://drvn.gov.vn. nguồn: www.mt.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ