Sáng ngày 20/4, Hội Cựu Chiến binh phường Tam Phước đã tổ chức buổi Họp mặt Cựu Chiến binh đã từng tham gia Kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021). ​Tại buổi gặp mặt, hơn 400 đồng chí là cán bộ cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, lãnh đạo Hội cựu chiến binh cấp tỉnh và thành phố, nguyên lãnh đạo phường Tam Phước qua các thời kỳ cùng các Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh trong cụm 5 khối phường xã đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang, hào hùng của đất nước Việt Nam trong thời điểm kháng chống chỗng Mỹ cứu nước tiến đến ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lời của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của tinh thần đoàn kết một lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nhân dân và các thế lực vũ trang cả hai miền Nam Bắc đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước của dân tộc, một lòng theo Đảng, Bác Hồ. Hội Cựu Chiến binh phường Tam Phước đã không ngừng phấn đấu, xây dựng sức mạnh đoàn kết dân tộc với nhiều thành tích và kết quả nổi bật, tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, hiến đất làm đường, đóng góp tiền xây dựng cơ sở hạ tầng với số tiền 1 tỷ 600 triệu đồng, ủng hộ người nghèo, ủng hộ thiên tai bão lũ trong 5 năm qua với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, xây dựng công trình chào mừng Đảng với số tiền hơn 200 triệu đồng. Gặp mặt CBB kháng chiến chống Mỹ kỷ niệm 46 năm giải phòng Miền Nam.

    Gặp mặt CBB kháng chiến chống Mỹ kỷ niệm 46 năm giải phóng miền Nam

    Tự hào với chiến thắng 30/4 và truyền thống của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, các cấp Hội Cựu Chiến binh trên toàn thành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, ra sức thi đua thực hiện thắng lời mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, tuyên truyền sâu sắc nhiều hoạt động ý nghĩa của địa phương, thành phố cũng như của tỉnh nhà, đặc biệt hướng đến sự kiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thùy Anh

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ