Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh vừa qua đã có buổi giám sát về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh đối với Sở Y tế, Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm trưởng đoàn. ​Tính đến ngày 30/6/2020, toàn tỉnh có có 303 phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa (răng hàm mặt, tai mũi họng, thẩm mỹ, da liễu) được cấp giấy phép và đang hoạt động (trong đó: 69 phòng khám đa khoa; 180 phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt, 33 phòng khám chuyên khoa tai mũi họng, 02 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, 19 phòng khám chuyên khoa da liễu). Tổng số nhân lực hiện đang làm việc tại các cơ sở hành nghề y là 3.109 người (1.106 bác sĩ, 2.003 nhân viên), trong đó 1.789 người đã được cấp chứng chỉ hành nghề. Giai đoạn 2019-2020, Sở Y tế đã thu hồi giấy phép hoạt động của 53 cơ sở hành nghề y (năm 2019: 37 cơ sở; 6 tháng đầu năm 2020: 16 cơ sở) do ngưng hoạt động, thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; thu hồi 03 chứng chỉ hành nghề do không hành nghề trong 02 năm liên tục. 

   Đoàn khảo sát tại một nhà thuốc trên địa bàn thành phố Biên Hòa

  Đối với cơ sở bán lẻ thuốc, trên địa bàn tỉnh có 2.881 cơ sở bán lẻ thuốc được cấp phép và đang hoạt động (575 nhà thuốc; 2.155 quầy thuốc; 151 cơ sở bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền), trong đó: 2.730 nhà thuốc, quầy thuốc được công nhận đạt chuẩn GPP (tỷ lệ 100%). Tổng số nhân lực hiện đang làm việc tại các cơ sở đã được cấp chứng chỉ hành nghề là 4.334 người (468 dược sĩ đại học; 3.866 dược sĩ cao đẳng và trung học dược). Giai đoạn 2019-2020, toàn tỉnh đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của 719 cơ sở (535 cơ sở tự nguyện; 184 cơ sở do thực hiện lộ trình ngưng hoạt động của quầy thuốc ở các phường) và thu hồi 78 chứng chỉ hành nghề dược do không hành nghề trong 12 tháng liên tục. Giai đoạn 2019-2020, Sở Y tế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 65 cơ sở hành nghề y, trong đó có 24 cơ sở vi phạm bị xử lý (năm 2019 xử phạt 15 cơ sở/ 51 cơ sở được kiểm tra; 6 tháng đầu năm 2020 xử phạt 09 cơ sở/14 cơ sở được kiểm tra) và 100 cơ sở bán lẻ thuốc, trong đó có 32 cơ sở vi phạm bị xử lý với tổng số tiền là 1.755.200.000 đồng. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: Giai đoạn 2019-2020, các địa phương đã thực hiện kiểm tra khoảng 166 cơ sở hành nghề y, trong đó có 15 cơ sở vi phạm, xử phạt 13/15 cơ sở được kiểm tra; đối với cơ sở bán lẻ thuốc, đã kiểm tra 1.864 cơ sở, trong đó có 119 cơ sở vi phạm, đã xử phạt 73/119 cơ sở vi phạm. 

  Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại buổi giám sát

   Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế. Tỷ lệ cơ sở được thanh, kiểm tra còn thấp; một số địa phương chưa xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, còn nhắc nhở nhiều; không thực hiện đăng tải danh sách các cơ sở vi phạm trên các phương tiện truyền thông theo quy định; tỷ lệ cơ sở vi phạm ngày càng tăng. Nhiều cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn hoạt động vượt quá phạm vi được cấp phép (hoạt động như phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ), tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khi sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, việc quản lý các cơ sở này trong thời gian qua chưa được các cơ quan chức năng quan tâm. Nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã kiến nghị Sở Y tế xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, thời gian kiểm tra cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của các phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, cơ sở bán lẻ thuốc; bên cạnh đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; quan tâm công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy phép hoạt động; kịp thời đăng tải trên các phương tiện truyền thông đối với những cơ sở vi phạm để người dân biết, cùng tham gia giám sát; sớm ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn tỉnh phù hợp tình hình thực tế nhằm tạo điều kiện để các địa phương triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiêu quả quản lý. Đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm hoạt động không đúng chuyên môn được cấp phép, các cơ sở không được cấp phép nhưng vẫn hoạt động, người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề theo quy định./.

  Đức Thể

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ