​Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, trong tháng 9 vừa qua, Ban Pháp chế HĐND huyện Nhơn Trạch đã tổ chức đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về hoạt động công chứng, chứng thực, hộ tịch tư pháp trên địa bàn huyện đối với UBND các xã Phú Đông, Phú Thạnh, Long Tân. Đoàn giám sát do ông Dương Văn Thanh – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn. ​Qua giám sát cho thấy, công tác chứng thực, hộ tịch tư pháp được UBND các xã Phú Đông, Phú Thạnh, Long Tân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, việc giải quyết chứng thực, hộ tịch tư pháp của tổ chức, cá nhân được công chức tư pháp các xã thực hiện thông qua phần mền ứng dụng công nghệ thông tin nên giải quyêt kịp thời, đúng với các quy định của pháp luật, giúp công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhanh gọn, đầy đủ; hạn chế để nhân dân chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần. Công chức tư pháp còn kịp thời cập nhật, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành mới của Chính phủ về công tác chứng thực, hộ tịch tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch tư pháp. Công tác thống kê, báo cáo, lưu trữ về quản lý công tác chứng thực, hộ tịch tư pháp được thực hiện tương đối tốt đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Với việc triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng theo quy định của Luật Công chứng năm 2006 (nay là Luật Công chứng năm 2014), các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn huyện đã có bước phát triển khá nhanh, từ một tổ chức hành nghề công chứng ban đầu (Văn phòng công chứng Khải Nguyên) đến nay trên địa bàn huyện đã có 05 tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động, với đội ngũ gồm 06 công chứng viên, 34 nhân viên phục vụ, đã góp phần cùng với Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả huyện tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu công chứng của các tổ chức và cá nhân trong thực hiện các hợp đồng, giao dịch. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật về hoạt động công chứng, chứng thực, tư pháp hộ tịch của các tổ chức, cơ quan được giám sát còn những tồn tại, hạn chế sau. Đối với UBND các xã Phú Đông, Phú Thạnh, Long Tân: Việc sử dụng phần mềm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã đôi khi bị lỗi về đường truyền, nên gây gián đoạn trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của nhân dân. Việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong giải quyết thủ tục hành chính về hộ tịch tư pháp cấp xã chưa được thực hiện, về công tác ghi chép lời chứng thực trong một số hợp đồng, giao dịch; ghi chép các cột, mục trong hồ sơ lưu trữ; ghi chép thông tin khi cấp giấy khai sinh vẫn còn một số lỗi trong xác định danh tính người thực hiện giao dịch, đăng ký; ghi chưa đúng hoặc không đầy đủ thông tin trong cột mục sổ lưu trữ. Đổi với một số Văn phòng công chứng: Chưa có đủ hai công chứng viên hợp danh theo quy định tại điều 22 của Luật công chứng năm 2014 (hiện nay mỗi Văn phòng chỉ có một công chứng viên); chưa thực hiện niêm yết công khai nguyên tắc tính chi phí khác khi thực hiện giao dịch với người yêu cầu công chứng theo quy định tại điều 68 Luật Công chứng năm 2014. Để nâng cao chất lượng việc chấp hành pháp luật về hoạt động công chứng, chứng thực, tư pháp hộ tịch trên địa bàn huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện Nhơn Trạch đã kiến nghị UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn Hiệp Phước tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về công chứng, chứng thực (đặc biệt là Điều 6 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP) và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác công chứng, chứng thực để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức rõ hơn khi thực hiện hợp đồng, giao dịch, hộ tịch tư pháp. Chỉ đạo Phòng Tư pháp tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác chứng thực; thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra để phát huy những mặt tích cực, phát hiện các hạn chế, khắc phục những sai sót, vi phạm về chứng thực, hộ tịch tư pháp, qua đó tăng cường trách nhiệm của đội ngũ công chức tư pháp cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Kiến nghị UBND các xã Phú Đông, Phú Thạnh, Long Tân tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2020 ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp, đặc biệt là các quy định về việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong hợp đồng, giao dịch, thu phí chứng thực. ​

    Đức Thể

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ