Thống nhất với 14 nội dung trả lời của UBND tỉnh đối với phản ánh của cử tri ​ ​Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 29/HĐND-VP ngày 11/01/2021 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18; trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Biên Hòa, Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán và Trảng Bom, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau: Cơ bản thống nhất với 14/15 nội dung trả lời của UBND tỉnh đối với phản ánh của cử tri trên địa bàn thành phố Biên Hòa, huyện Định Quán, Thống Nhất, Xuân Lộc và Trảng Bom, cụ thể: 1. Ý kiến cử tri trên địa bàn huyện Xuân Lộc – Cử tri xã Xuân Tâm phản ánh khu xử lý rác thải Cù Lao Xanh tiếp nhận rác thải công nghiệp ngoài tỉnh để xử lý: Việc Doanh nghiệp tiếp nhận chất thải rắn công nghiệp ngoài tỉnh để xử lý là phù hợp với quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, trong đó quy định“không hạn chế việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại từ địa phương khác về địa phương mình để xử lý theo quy định”. – Cử tri xã Xuân Hòa phản ánh hệ thống cống thoát nước tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Km 1771+500 và Km 1774+200 qua địa bàn xã Xuân Hòa do đơn vị 319 quản lý đã hư hỏng, chưa được khắc phục: Nội dung kiến nghị trên của cử tri đã được Chi nhánh BOT 319 Sông Phan triển khai thực hiện hoàn thành trong tháng 8/2020. – Cử tri xã Xuân Tâm phản ánh gia đình ông đang sử dụng diện tích đất 6.000 m2 nằm giữa hai đường dây điện cao thế 500 KW Vĩnh Tân – Sông Mây đoạn qua ấp Suối Đục, xã Xuân Tâm, gia đình nhiều lần kiến nghị nhưng không được hỗ trợ bồi thường để di dời đến nơi khác: Dự án đường dây 500 kV, đoạn qua huyện Xuân Lộc được UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 và UBND huyện phê duyệt kinh phí tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 26/5/2017. Tại thời điểm bồi thường, hỗ trợ thì dự án đường dây 500 kV, Trung tâm điện lực Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên đang thực hiện kéo dây, chưa được đóng điện, quản lý vận hành do đó chưa có cơ sở để đo cường độ điện trường và khoảng cách giữa 02 đường điện. UBND huyện Xuân Lộc đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Nam (chủ đầu tư dự án) và đơn vị Truyền tải điện 4 (quản lý, vận hành) tổ chức kiểm tra, rà soát (tiến hành đo cường độ điện trường và khoảng cách giữa 2 đường điện) để xem xét, giải quyết theo quy định. – Cử tri xã Xuân Tâm phản ánh Công ty TNHH Lộc Khánh Phát hoạt động chăn nuôi heo gây phát tán mùi hôi: Qua kiểm tra việc vận hành hệ thống xử lý nước, khí thải của doanh nghiệp, kết quả về quy trình thu gom khí thải xử lý bằng vi sinh bị gián đoạn vì thiếu nước xử lý, trại chăn nuôi heo xử lý không thường xuyên và một số bạt thu gom khí thải sau quạt hút của các dãy chuồng bị rách dẫn đến khí thải chưa được xử lý thoát ra ngoài. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty TNHH Lộc Khánh Phát khắc phục tình trạng trên, thời gian thực hiện trong tháng 12/2020. Qua liên hệ với địa phương, một số hạn chế nêu trên đã được Công ty khắc phục, hạn chế mùi hôi phát tán xung quanh khu vực. – Cử tri ấp Suối Đục, xã Xuân Tâm phản ánh: Gia đình ông có đất nằm trong quy hoạch Dự án của Công ty Dofico từ năm 2009 đến nay chưa triển khai thực hiện, gia đình muốn làm hồ sơ thừa kế, tặng cho các anh chị em trong gia đình nhưng không thể thực hiện được: Nội dung kiến nghị lập thủ tục chuyển quyền (thừa kế) để được cấp giấy chứng nhận của ông Lê Văn Vũ không đủ điều kiện để được xem xét, giải quyết. Báo cáo của UBND tỉnh thể hiện, UBND huyện Xuân Lộc sẽ kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét, xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai thuộc khu vực trên. Qua rà soát, ngày 13/01/2021, UBND huyện đã có văn bản (số 14/BC-UBND) kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát hồ sơ, tình hình thực tế hoạt động của dự án, đề xuất UBND tỉnh xem xét, có chủ trương xử lý đối trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư khu liên hợp công nông nghiệp DOFICO tại các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất tại khu vực trên. 2. Ý kiến cử tri trên địa bàn thành phố Biên Hòa – Cử tri phường Thống Nhất đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn – Đồng Nai: Qua kiểm tra, đơn vị có xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt; xây dựng hệ thống xử lý nước thải cục bộ công suất 100m3/ngày.đêm để thu gom và xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Bệnh viện, đồng thời cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước thải. Qua rà soát, ngày 22/01/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo kết quả kiểm tra việc thu gom, xử lý nước thải của Bệnh viện, theo đó nước thải từ hoạt động của bệnh viện được thu gom và xử lý đạt chuẩn môi trường quy định trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. – Cử tri phường Tân Mai phản ánh khu đất Công ty xây lắp 1 phía sau Trung tâm thương mại Big C có phần xây dựng thô đã lâu chưa đưa vào sử dụng gây lãng phí: Khu đất trên do Công ty TNHH MTV TTS Đồng Nai quản lý, sử dụng với diện tích 7.028,4m2, với hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn sử dụng đất đến ngày 01/11/2057 và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đối với công trình đang xây dựng dở dang thuộc giai đoạn 2, đến nay chưa triển khai thực hiện, chủ đầu tư đã có phương án cải tạo. – Cử tri phường Hóa An tiếp tục phản ánh tình trạng hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân của Công ty gạch King Minh: Dự án trên nằm trong danh sách di dời theo Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 04/6/2014. Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 10664/UBND-KTN về việc xử lý các nội dung liên quan đến di dời nhà máy, trong đó không chấp thuận cho gia hạn hoạt động đến tháng 12/2020 và yêu cầu Công ty khẩn trương di dời. Ngày 07/12/2020, UBND thành phố Biên Hòa đã kiểm tra và ghi nhận Công ty vẫn đang hoạt động sản xuất, công ty cam kết sẽ di dời trong tháng 12/2020. Ngày 22/01/2021, UBND phường Hóa An đã khảo sát tình hình hoạt động sản xuất của Công ty, kết quả Công ty đã ngưng hoạt động và đang thực hiện tháo dỡ nhà xưởng. – Cử tri phường Long Bình, phường Tam Phước kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Chi hội Người cao tuổi: Đối tượng này không thuộc trường hợp hỗ trợ theo Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh. Sở Nội vụ sẽ nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế. – Cử tri phường Long Bình Tân, phường An Bình phản ánh hệ thống dây cáp điện, điện thoại, cáp viễn thông, cáp mạng…của nhiều đơn vị chằng chịt trên không, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn của thành phố: Đến nay, trên địa bàn thành phố đã triển khai xong việc ngầm hóa thí điểm tại một số tuyến đường. Giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Biên Hòa sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường nội ô thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa. 3. Ý kiến cử tri trên địa bàn huyện Thống Nhất – Cử tri ấp 3, xã Lộ 25 không đồng ý với việc áp giá bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 để bồi thường thực hiện dự án đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đoạn qua xã Lộ 25 trong năm 2020: Giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3959/QĐ-UBND ngày 05/12/2019. UBND huyện Thống Nhất đã ban hành các quyết định hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; đã tổ chức chi trả tiền cho 61/65 hộ/22,3ha với tổng số tiền là 100.464.664.630 đồng; đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án với diện tích 26,18ha. Giá đất bồi thường đã được đa số người dân có đất bị thu hồi đồng thuận. – Cử tri thị trấn Dầu Giây, xã Lộ 25, xã Bàu Hàm 2 phản ánh tiến độ thi công dự án cầu vượt Dầu Giây quá chậm, tình trạng nhà thầu thi công để vật liệu ngổn ngang, bụi, tiếng ồn: Để đảm bảo ATGT, chủ đầu tư đã lắp đặt các đèn chiếu sáng đảm bảo cho các phương tiện lưu thông ban đêm, sửa chữa các biển báo phản quang, các biển chỉ dẫn, các vạch sơn phân làn, dặm vá các vị trí hư hỏng cục bộ, các ổ gà, các vị trí bong tróc, tưới nước để tránh bụi, đổ bê tông gờ chắn bánh tại các mép đường để đảm bảo tính thẩm mỹ, tránh nước mưa chảy vào nhà dân…Nguyên nhân chậm tiến độ là do kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng đột biến gây mất cân đối dự án, vượt quá khả năng thu xếp vốn của Nhà đầu tư theo hợp đồng đã ký kết với Bộ Giao thông vận tải; dự án chưa được hoàn thuế và vốn chủ sở hữu và lợi nhuận giai đoạn 1 chưa được chi trả. Nhà đầu tư cam kết sẽ hoàn thành sau 03 tháng kể từ ngày được hoàn trả vốn. 4. Ý kiến cử tri trên địa bàn huyện Định Quán – Cử tri xã Suối Nho kiến nghị UBND tỉnh xem xét xây dựng cầu qua suối Tà Rua và hệ thống đèn đường: Theo sơ đồ hướng tuyến thì khu vực này nằm gần vị trí giao cắt với đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú tại Km 20+410 và được bố trí cầu vượt ngang rộng 9,0mm. Khi dự án đường cao tốc Dầu Giây – Tân Phú triển khai thực hiện, UBND huyện sẽ đề xuất UBND tỉnh thỏa thuận Chủ đầu tư dự án bố trí cầu vượt như trên. Hiện nay, UBND huyện đã lắp đặt hộ lan mềm nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua vị trí này. Đối với việc lắp đặt các hệ thống chiếu sáng, UBND huyện đã đầu tư hệ thống đèn đường trên tuyến đường này tại vị trí giao với đường 101 Nam Lộ với chiều dài khoảng 400m, hiện còn 4,9km đường chưa được đầu tư hệ thống đèn đường. UBND huyện sẽ đề xuất UBND tỉnh tỉnh xem xét hỗ trợ huyện đầu tư các hệ thống chiếu sáng đèn đường này năm trong năm 2021 nhằm góp phần giảm tai nạn giao thông trên tuyến, đảm bảo an ninh trật tự và góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. 5. Ý kiến cử tri trên địa bàn huyện Trảng Bom – Cử tri xã Bình Minh phản ánh việc chi trả tiền cho người dân đã gửi tiền vào các quỹ tín dụng nhân dân đang được kiểm soát đặc biệt còn rất chậm: Đến ngày 15/12/2020, đã thực hiện chi trả cho 1.698/3027 người chiếm 56,1% số người; số tiền 588,169/1.471,446 tỷ đồng, chiếm 39,97% số tiền. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai đã làm hồ sơ vay đặc biệt Ngân hàng TMCP Hàng Hải đề nghị các NHTM tham gia xử lý cho các Quỹ vay đặc biệt để có nguồn tiền chi trả cho đợt tiếp theo. – Cử tri xã Hố Nai 3 đề nghị Công ty Điện lực và Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai quan tâm, nghiên cứu phối hợp trong việc gửi thông báo tiền điện, tiền nước đến người dân vào cùng khoảng thời gian nhất định trong tháng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thanh toán: Việc đơn vị cung cấp điện và nước cùng phối hợp để gửi thông báo thu tiền theo đề nghị của cử tri trong một thời gian nhất định gặp nhiều khó khăn do kế hoạch ghi chỉ số điện nước của từng đơn vị khác nhau, việc điều chỉnh ngày ghi tại khu vực này, sẽ ảnh hưởng đến các khu vực khác và ngược lại. Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc hạn chế không dùng tiền mặt, 02 đơn vị đã tăng cường triển khai mở rộng nhiều hình thức thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng, cụ thể thanh toán trực tuyến; đăng ký trích nợ tự động từ tài khoản của các Ngân hàng; thanh toán tiền mặt trực tiếp tại các bưu cục của Bưu điện trên địa bàn tỉnh và các dịch vụ thu hộ khác.

    Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ