Nhằm nắm bắt tình hình chi trả chế độ hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh, ngày 29/01/2021, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức Đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đối với UBND huyện Cẩm Mỹ và UBND huyện Nhơn Trạch. Đoàn giám sát do bà Huỳnh Ngọc Kim Mai – Phó Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. ​Qua giám sát cho thấy, UBND huyện Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch đã tập trung chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện chi trả, cấp phát chế độ trợ cấp Tết Nguyên đán cho các đối tượng theo quy định. Tính đến ngày 01/02/2021 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý), tỷ lệ chi trả, cấp phát chế độ trợ cấp Tết tại Cẩm Mỹ là 98,9% và Nhơn Trạch 97,6%, cụ thể: Đối với UBND huyện Cẩm Mỹ Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tính đến chiều ngày 01/02/2021 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý), huyện đã thực hiện chi trả đã thực hiện chi trả hỗ trợ Tết cho 13.511/13.668 đối tượng (tỷ lệ 98,9%) với tổng kinh phí là 11.598.000.000 đồng, trong đó: Đối tượng người có công cách mạng: 1.007 người/1.022 người (tỷ lệ 98,5%), tổng kinh phí 1.007.000 đồng; đối tượng bảo trợ xã hội: 4.514 người/4.631 người (tỷ lệ 97,4%), tổng kinh phí 2.708.400.000 đồng; đối tượng hưu trí: 3.214 người/ 3.239 người (tỷ lệ 99%), tổng kinh phí 3.214.000.000 đồng; hộ nghèo: 215 hộ/215 hộ (tỷ lệ 100%), tổng kinh phí 172.000.000 triệu đồng; hộ cận nghèo: 478 hộ/478 hộ (tỷ lệ 100%), tổng kinh phí 286.800.000 đồng; cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế; các hội quần chúng hưởng lương từ ngân sách; Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, ấp khu phố; Phó trưởng công an xã và công an viên xã; Phó Chỉ huy quân sự, lực lượng dân quân thường trực ở huyện, ở xã, phường, thị trấn: 3.466 người/3.466 người (tỷ lệ 100%), tổng kinh phí 3.466.000.000 triệu đồng; các đối tượng khác (Trung tâm nhân đạo Làng Tre, đảng viên): 617 người/617 người (tỷ lệ 100%), tổng kinh phí 743.00.000 đồng. 

  Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Cẩm Mỹ

  Đối với chi trợ cấp thường xuyên tháng 02/2021: Đã cấp phát được 5.573/5.667 đối tượng (tỷ lệ 98,3%), gồm: Người có công cách mạng: 777/778 người (đạt 99,9%); bảo trợ xã hội: 4.785/4.878 người (đạt 98,1%); hộ nghèo (theo Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 quy định chế độ hỗ trợ đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020): 11/11 hộ (tỷ lệ 100%). Bên cạnh đó, UBND huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn huyện còn vận động được 5.147 phần quà với tổng số tiền 2.047.150.000 đồng và 07 tấn gạo trị giá 91.000.000 đồng, 15 chiếc xe đạp, 30 thẻ BHYT để hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn khác tại địa phương. Đối với UBND huyện Nhơn Trạch Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tính đến chiều ngày 01/02/2021 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý), huyện đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ Tết Nguyên đán cho 12.867/13.180 đối tượng (tỷ lệ 97,6%) với tổng kinh phí 10.741.700.000 đồng, cụ thể: Đối tượng người có công cách mạng: 2.094 người/2.095 người (tỷ lệ 99,9%), tổng kinh phí 2.084.400.000 đồng; đối tượng bảo trợ xã hội: 5.085 người/5.358 người (tỷ lệ 94,9%), tổng kinh phí 3.051.000.000 đồng; đối tượng hưu trí: 1.550 người/1.589 người (tỷ lệ 97,5%), tổng kinh phí 1.550.000.000 đồng; hộ nghèo: 293 hộ/293 hộ (tỷ lệ 100%), tổng kinh phí 233.000.000 đồng; hộ cận nghèo: 214 hộ/214 hộ (tỷ lệ 100%), tổng kinh phí 128.400.000 đồng; cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế; các hội quần chúng hưởng lương từ ngân sách; Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, ấp khu phố; Phó trưởng công an xã và công an viên xã; Phó Chỉ huy quân sự, lực lượng dân quân thường trực ở huyện, ở xã, phường, thị trấn: 3.243 người/3.243 người (tỷ lệ 100%), tổng kinh phí 3.243.000.000 đồng; các đối tượng khác: 388 người/388 người (tỷ lệ 100%), tổng kinh phí 451.900.000 đồng.

  Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Nhơn Trạch

  Đối với chi trợ cấp thường xuyên tháng 02/2021: Đã chi trả được 5.942/6.433 đối tượng (đạt 92,4%), gồm: Người có công cách mạng: 580/629 người (đạt 92%); Bảo trợ xã hội: 5.362/5.804 người (đạt 92%). Bên cạnh đó, huyện Nhơn Trạch cũng đã thực hiện thăm hỏi, hỗ trợ Tết Nguyên đán cho 2.202 đối tượng chính sách, hộ gia đình khó khăn với tổng kinh phí 808.100.000 đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo huyện. Tuy nhiên, tính đến ngày 01/02/2021 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và Nhơn Trạch vẫn còn một số đối tượng chưa nhận chế độ hỗ trợ Tết Nguyên đán, cụ thể: Huyện Cẩm Mỹ: Đối với hỗ trợ Tết Nguyên đán: Còn 157/13.668 người (người có công, bảo trợ xã hội, hưu trí) chưa nhận được hỗ trợ (tỷ lệ 1,1%); đối với chi trợ cấp thường xuyên tháng 02/2021: Còn 94/5.667 người (người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo) chưa nhận được trợ cấp (tỷ lệ 1,7%).Huyện Nhơn Trạch: Đối với hỗ trợ Tết Nguyên đán: Còn 313/13.180 người (người có công, bảo trợ xã hội, hưu trí) chưa nhận được hỗ trợ (tỷ lệ 2,4%); đối với chi trợ cấp thường xuyên tháng 02/2021: Còn 491/6.433 người (người có công, bảo trợ xã hội) chưa nhận được trợ cấp (tỷ lệ 7,6%). Để triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã kiến nghị UBND huyện Cẩm Mỹ, huyện Nhơn Trạch chỉ đạo các ngành liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện và khẩn trương hoàn thành chi trả, cấp phát tiền hỗ trợ Tết Nguyên đán tới các đối tượng theo đúng quy định, đặc biệt là các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội. Đức Thể

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ