Ngày 27/5/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND về việc giao đất cho ông (bà) Đoàn Hữu Nghĩa và bà Lê Thị Đi phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. ​

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ