Ngày 22/4/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc Giao đất cho ông Nguyễn Văn Định tại phường Phước Tân.

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ