Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Công tác triển khai quán triệt về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và nhân rộng gương điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn được chú trọng. Trong những năm qua, Thành đoàn Biên Hòa luôn đổi mới hình thức tổ chức bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như viết bài tìm hiểu, triển khai các cuộc vận động, trao đổi tọa đàm, nghe nói chuyện chuyên đề, … qua đó giúp cho thanh thiếu niên hiểu rõ hơn ý nghĩa và giá trị của các sự kiện lịch sử. Cụ thể là tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tổ chức cho thanh thiếu nhi gặp gỡ các nhân chứng, tìm hiểu các di tích lịch sử thông qua các hoạt động ngoại khóa, Hành trình Tìm về địa chỉ đỏ,… Đặc biệt giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chủ đề chủ điểm, sinh hoạt chi đoàn – chi đội, giờ chào cờ,…. Từ đó, góp phần vun đắp lý tưởng sống, ý chí, bản lĩnh cho thanh thiếu nhi; củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Nhân dân. Một trong những phương thức giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi Biên Hòa có “sức hút” và hiệu quả nhất của Thành Đoàn Biên Hòa đó là thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Thi tìm hiểu truyền thống lịch sử cách mạng, thi kể chuyện “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, thi cảm nhận về Sách, thi Videoclip Hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ, thi thiết kế tập san,…; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Thắp nến tri ân”, “Huyền thoại và tri ân”, “Hành trình Tìm địa chỉ đỏ” gắn với chương trình giáo dục mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học sinh đạt được các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu; tập trung định hướng thực hành, rèn luyện tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau; xây dựng các chuyên mục, các videoclip, bảng tin tuyên truyền phù hợp với từng lứa tuổi đăng tải trên các trang mạng xã hội do tổ chức Đoàn quản lý; chú trọng không ngừng việc tổ chức các buổi học tập, tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;… đồng thời nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.​

  Tổ chức Hành trình Tìm địa chỉ đỏ tại Huyện Côn Đảo Trong quá trình triển khai thực hiện, Thành đoàn Biên Hòa đã có nhiều mô hình hay sáng tạo, thực hiện có hiệu quả như: Cán bộ công chức trẻ với phong trào “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Mỗi ngày làm một việc tốt” nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Biên Hòa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mô hình “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, mô hình “Tuyên dương các gương tiêu biểu dưới cờ”,… Thông qua các mô hình giúp thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của thanh thiếu nhi giúp thanh thiếu nhi tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

  Tổ chức quán triệt Nghị Quyết số 15-NQ-TU.

  Tổ chức Hội nghị Học tâp, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Nghị Quyết số 15-NQ/TU Trong quá trình triển khai thực hiện, Thành đoàn Biên Hòa đã có nhiều mô hình hay sáng tạo, thực hiện có hiệu quả như: Cán bộ công chức trẻ với phong trào “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Mỗi ngày làm một việc tốt” nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Biên Hòa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mô hình “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, mô hình “Tuyên dương các gương tiêu biểu dưới cờ”,… Thông qua các mô hình giúp thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của thanh thiếu nhi giúp thanh thiếu nhi tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

  Tổ chức hôi thi tìm hiểu Vă hóa- lịch sử Đồng Nai

  Tổ chức hội thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử Đồng Nai Những việc làm thiết thực, ý nghĩa trên đã góp phần tạo ra môi trường lành mạnh để thanh thiếu nhi Biên Hòa rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng. Từ đó có thêm nhiều những tấm gương điển hình trong học tập, lao động, sản xuất… ở thế hệ trẻ và góp phần tuyên truyền về truyền thống đấu tranh cách mạng và thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của thế hệ trẻ đối với sự hi sinh anh dũng của thế hệ cha anh. ​Thảo An. Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ