Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. ​Cụ thể, bổ sung các đối tượng gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng gồm: người lao động tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Theo đó, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng thay vì 12 tháng so với quy định cũ. Ngoài ra, sửa đổi nội dung hỗ trợ người sử dụng lao động khó khăn về tài chính như sau: Người sử dụng lao động có doanh thu quý I/2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người lao động nhưng không quá 03 tháng với lãi suất vay 0% thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hành Chính sách xã hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Kiếm Long

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ