Nhằm mục tiêu giảm thời gian thông quan xuống dưới 10 giờ đối với hàng nhập khẩu và dưới 3 giờ đối với hàng xuất khẩu, Cục Hải quan Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch đo thời gian thông quan, giải phóng hàng năm 2021. Kết quả đo sẽ được dùng làm căn cứ phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện cải cách, hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Theo đó, sẽ có 5/6 Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ tiến hành đo thời gian giải phóng hàng (trừ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia do tờ khai phát sinh quá ít) vào quý 2 (dự kiến thời gian thực hiện do từ ngày 10 đến 15/5/2021, thời gian theo dõi dữ liệu đến ngày 04/06/2021) và quý 3 (thời gian đo theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan) đối với 100% tờ khai hải quan thực hiện đăng ký chính thức trong vòng 6 ngày làm việc liên tục (từ thứ 2 đến hết thứ 7 tuần đo) của tất cả các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu (loại trừ các loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) không nhằm mục đích thương mại). Kết quả này sẽ được so sánh với kết quả đo giải phóng hàng tương ứng của năm 2020. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá kết quả đo giải phóng hàng đạt được để đưa các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm thời gian giải phóng hàng của đơn vị đã đặt ra trong năm 2021 và định hướng cho các năm tiếp theo. Việc triển khai thực hiện đo thời gian giải phóng hàng định kỳ hàng năm nhằm đánh giá tổng quan về thời gian thông quan, giải phóng hàng XNK thực tế tại các chi cục, đồng thời, để đánh giá năng lực, tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, còn là giải pháp để đo lường thời gian thực hiện các bước quy trình nghiệp vụ hải quan qua đó, đánh giá, kiểm soát quá trình thực hiện các thủ tục hải quan; xác định thời gian xử lý công việc thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong quy trình thủ tục đối với hàng hóa XNK. Từ đó Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ đưa ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời đảm bảo việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi, đúng thời gian quy định. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để Cục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Nguồn: Báo công Thương


    Bản đồ

    bản đồ