Cục Hàng hải VN yêu cầu các chủ tàu thực hiện nghiêm quy định về khai báo thuyền viên và lưu giữ giấy tờ của người lao động.

    Cục Hàng hải VN yêu cầu các chủ tàu thực hiện nghiêm các quy định hiện hành liên quan đến việc sử dụng thuyền viên – Ảnh minh họa

    Cục Hàng hải VN vừa cho biết, hiện có một số chủ tàu giữ giấy tờ của thuyền viên, không thực hiện khai báo xuống tàu/rời tàu bằng phương thức điện tử vào cơ sở dữ liệu quản lý của Cục Hàng hải VN khi thuyền viên đó không còn làm việc trên tàu. “Đây là những hành vi vi phạm quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2012 và Thông tư số 23/2017 của Bộ GTVT về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam”, Cục Hàng hải VN thông tin và yêu cầu các cảng vụ tăng cường kiểm tra việc khai báo ngày xuống, rời tàu và bố trí chức danh của thuyền viên trên tàu biển Việt Nam. Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định (trong đó có cả trường hợp thuyền viên đã rời tàu nhưng vẫn được khai báo trong danh sách thuyên viên của tàu trên hệ thống quản lý dữ liệu). Theo quy định hiện hành, vi phạm giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động khi giao kết hoặc thực hiện hợp đồng lao động sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 28/2020 của Chính phủ với mức phạt từ 20 – 25 triệu đồng, buộc trả lại các giấy tờ đã giữ của người lao động. Vi phạm không khai báo hoặc khai báo không đầy đủ thông tin vào cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải VN sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 142/2017 của Chính phủ với mức phạt từ 1 – 5 triệu đồng. Nguồn: Báo Giao thông

     


    Bản đồ

    bản đồ