Trong 02 ngày, ngày 17/5 và 20/5/2021, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai giải ngân 05 dự án nhóm hộ từ nguồn ngân sách tỉnh cho 60 hộ vay tại 05 xã thuộc địa bàn 2 huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ với số tiền là 2,9 tỷ đồng với mức phí cho vay là 0,55%/01 tháng, thời gian vay 24 tháng. Trong đó, 03 dự án tại huyện Xuân Lộc (gồm: Dự án Chăn nuôi bò thịt tại xã Xuân Hòa có 20 hộ vay, số tiền là 01 tỷ đồng; Dự án Chăn nuôi heo sinh sản tại xã Xuân Phú có 10 hộ vay, số tiền là 500 triệu đồng và Dự án Thâm canh cây xoài có 10 hộ vay, số tiền là 400 triệu đồng) và 02 dự án tại huyện Cẩm Mỹ (gồm: Dự án Thâm canh cây sầu riêng tại 02 xã Bảo Bình và Xuân Bảo, mỗi xã có 10 hộ vay, số tiền là 500 triệu đồng/xã).

    Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (đứng giữa) trao vốn cho 10 hộ nông dân tại xã Xuân Bắc Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh (bìa phải) trao Quyết định phê duyệt dự án vay vốn tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh (bìa phải) trao Quyết định phê duyệt dự án vay vốn tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc Phát biểu tại các buổi lễ giao vốn, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đề nghị các hộ nhận vốn phải sử dụng vốn đúng mục đích, cố gắng làm ăn có hiệu quả, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, tương trợ nhau trong nhóm hộ, tham gia tích cực các hoạt động, phong trào do Hội, địa phương phát động, nộp phí hàng quý và trả vốn gốc đúng hạn. ​ Giải ngân cho các hộ vay ​vốn tại xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ Thông qua hỗ trợ vốn, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã có trách nhiệm quản lý tốt dự án, chậm nhất là 30 ngày sau khi giải ngân, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện có trách nhiệm cùng Ban quản lý dự án kiểm tra trực tiếp các hộ vay về việc sử dụng vốn vay; phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn ​nông dân thực hiện qui trình sản xuất, tăng cường công tác vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường nông thôn, từng bước hướng đến sản xuất hữu cơ, xây dựng Chi hoặc tổ hội nghề nghiệp, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động, tuyên truyền, tập hợp hội viên nông dân, góp phần nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh. Nguồn vốn nhằm kịp thời hỗ trợ cho hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, qua đó giúp các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền, tập hợp nông dân, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh, đồng thời để giúp Hội viên nông dân có thêm nguồn vốn, khắc phục khó khăn trong sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tiến Lê 

    Nguồn: hoinongdan.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ