Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai nhận được Công văn số 550/SCT-TTKC ngày 02/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm Bắc Kạn . Nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm của tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị: 1. UBND các huyện, thành phố, các Hội/Hiệp hội trên địa bàn tỉnh: Thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thu mua sản phẩm bí xanh thơm của tỉnh Bắc Kạn đang gặp khó khăn về đầu ra do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 2. Các Tổ chức quản lý chợ trên địa bàn tỉnh: Thông tin đến các tiểu thương kinh doanh mặt hàng nông sản tại chợ về mặt hàng bí xanh thơm của tỉnh Bắc Kạn để tiểu thương đăng ký mua về kinh doanh và làm đầu mối liên hệ tỉnh Bắc Kạn đăng ký mua hàng. Bố trí mặt bằng và tạo điều kiện để thương nhân kinh doanh mặt hàng nông sản được tổ chức mua bán tại chợ. 3. Các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Quan tâm thu mua mặt hàng bí xanh thơm của tỉnh Bắc Kạn về kinh doanh, sản xuất chế biến. Các đơn vị có nhu cầu thu mua, kết nối tiêu thụ liên hệ trực tiếp đến Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn (số 34 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, số điện thoại: 0209.3870120). Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai 


    Bản đồ

    bản đồ