Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai nhận được Công văn số 830/SCT-QLTM ngày 01/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương về việc phối hợp tiêu thụ quả vải của Hải Dương niên vụ 2021.

    Nhằm hỗ trợ tiêu thụ quả vải của tỉnh Hải Dương, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị: 1. UBND các huyện, thành phố, các Hội/Hiệp hội trên địa bàn tỉnh: Thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thu mua vải và nông sản của tỉnh Hải Dương đang gặp khó khăn về đầu ra do ảnh hưởng của dịch bệnh. 2. Các Tổ chức quản lý chợ trên địa bàn tỉnh: Thông tin đến các tiểu thương kinh doanh mặt hàng nông sản tại chợ về các mặt hàng nông sản của tỉnh Hải Dương để tiểu thương đăng ký mua về kinh doanh và làm đầu mối liên hệ tỉnh Hải Dương để đăng ký mua hàng. Bố trí mặt bằng và tạo điều kiện để thương nhân kinh doanh mặt hàng nông sản được tổ chức mua bán tại chợ. 3. Các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Quan tâm thu mua mặt hàng nông sản của tỉnh Hải Dương về kinh doanh, sản xuất chế biến. Danh sách một số doanh nghiệp, đầu mối hoạt động thu mua, tiêu thụ vải quả của tỉnh Hải Dương được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tại địa chỉ: www.sct.haiduong.gov.vn)Các đơn vị có nhu cầu thu mua, kết nối tiêu thụ liên hệ trực tiếp đến Sở Công Thương tỉnh Hải Dương (cán bộ đầu mối: đ/c Nguyễn Văn Quang – Phòng Quản lý Thương mại, SĐT: 0962.955.588, email: quangtmdlhd@gmail.com). Nguồn: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai 


    Bản đồ

    bản đồ