Sáng ngày 17/12/2020, HĐND thành phố Long Khánh đã khai mạc Kỳ họp thứ 19 HĐND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và diễn ra trong 02 ngày 17 và 18/12/2020 nhằm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cùng các ban, ngành của thành phố Long Khánh đã đạt được trong năm 2020. Ngoài đánh giá kết quả đạt được, kỳ họp sẽ thông qua các nghị quyết, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021. ​Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021; kết quả, ông Đào Đại Giang – Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Long Khánh được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh và ông Đoàn Thanh Bắc – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Long Khánh phụ trách Chánh Thanh tra thành phố Long Khánh. Bên cạnh đó, HĐND thành phố đã nghe báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện đối với 08 nội dung, gồm có: (1) Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2020; báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 của thành phố Long Khánh; (2) Ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020; bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 (đợt 2); (3) Giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách thành phố và ngân sách các phường, xã năm 2021; (4) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, nội dung kế hoạch đầu tư công năm 2021 (nguồn vốn ngân sách thành phố); (5) Điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; (6) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 3); (7) Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; (8) Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Long Khánh.

  Quang cảnh đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 19 HĐND thành phố Long Khánh

   Qua thảo luận, đại biểu HĐND thành phố đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nghiên cứu, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND thành phố; đồng thời, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến để việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố được thuận lợi và hiệu quả trong thời gian tới. Kết quả kỳ họp, HĐND thành phố đã quyết nghị thông qua 10 nghị quyết, gồm: (1) Nghị quyết về các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 của thành phố Long Khánh; (2) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 (đợt 2); (3) Nghị quyết về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách thành phố và ngân sách các phường, xã năm 2021; (4) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; (5) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 3); (6) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 (nguồn vốn ngân sách thành phố); (7) Nghị quyết về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; (8) Nghị quyết về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Long Khánh; (9) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2021; (10) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021; (11) Nghị quyết về việc xác nhận bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

  Đ/c Hồ Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Long Khánh, Chủ tịch HĐND thành phố Long Khánh chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức danh mới

   Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu trong việc phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; ghi nhận những cố gắng và trách nhiệm của UBND thành phố; đồng thời đề nghị UBND thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình quy định, bám sát định hướng, nhiệm vụ và lộ trình đã xác định; đặc biệt, với việc thông qua các nội dung trên sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm giám sát và thực hiện Nghị quyết theo quy định nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  Lê Anh Khoa

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ